bejelentett immateriális jószág

Bejelentett immateriális jószágnak minősül annak a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágnak (szellemi termék, vagyoni értékű jog) a szerzése valamint előállítása, amelyet az adózó a szerzést követő 60 napos jogvesztő határidőn belül az állami adóhatóságnak (NAV) bejelent. 

Az immateriális jószág megszerzése időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályba lépésének napja minősül. Az előállítás napjának a használatbavétel napja minősül.

Amennyiben az adózó a bejelentett immateriális jószágot legalább 1 éven át az eszközei között folyamatosan nyilvántartja, akkor az értékesítéséből, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetéséből származó eredményt a társaságiadó-alapjából (Tao) levonhatja, amennyiben a bejelentés adóévét megelőző adóévben nem csökkentette adózás előtti eredményét az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegével.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább