bejelentett immateriális jószág

 Bejelentett immateriális jószágnak minősül annak a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágnak (szellemi termék, vagyoni értékű jog) a szerzése valamint előállítása, amelyet az adózó a szerzést, előállítást követő 60 napos jogvesztő határidőn belül az állami adóhatóságnak (NAV) bejelent.  Csoportos társasági adólanyiság esetén a csoporttag  önállóan teszi meg a bejelentést.

 Az immateriális jószág megszerzése időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályba lépésének napja minősül. Az előállítás napjának a használatbavétel napja minősül. 

 Amennyiben az adózó a bejelentett immateriális jószágot legalább 1 éven át az eszközei között folyamatosan nyilvántartja, akkor az értékesítéséből, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetéséből származó eredményt a társaságiadó-alapjából (Tao) levonhatja, amennyiben a bejelentés adóévét megelőző adóévben nem csökkentette adózás előtti eredményét az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegével. Az immateriális jószág bejelentését  a cégbejegyzésre kötelezett adózók a 19T201T nyomtatványon jelenthetik be.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább