Facebook image
Mentés

Így változnak az adómentes személyi juttatások

A 2016. június 15-én megjelent 2016. évi LXVI. törvény számos, az személyi jövedelem (szja) adónemen belül az adómentes juttatásokat érintő változást vezet be.

Egyes sportrendezvények nem lesznek adómentesek

Az elfogadott törvénycsomag alapján 2016. augusztus 1-től a sportrendezvény fogalma is definiálásra kerül és ettől kezdve gyakorlatilag csak a valamely sportszervezet vagy sportszövetség által megtartott verseny minősül sportrendezvénynek. A változás eredményeként már nem biztosíthatóak adómentesen a munkavállalók számára szervezett, vállalati szinten megtartott sportprogramok.

Adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás

A módosító törvénycsomag 2017. január 1-től bevezeti a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatást. Az új juttatás a hazai munkaerő mobilitás elősegítését célozta meg. Annak érdekében, hogy a munkáltatók minél szélesebb körben éljenek ezzel az új támogatási formával a foglalkoztatásban töltött évek számához igazodóan a minimálbér 40-25-15 százalékáig biztosít adómentességet a jogalkotó. A munkáltatók további ösztönzéseként az szja változással egyidejűleg társasági adóalap kedvezmény is kapcsolódik ehhez a juttatási formához.

Munkásszállás

A módosítás változást hoz 2017. január 1-től a munkásszállás meghatározásában. A változás lényege, hogy kiterjesztésre kerül a munkásszállás fogalmi köre, mivel azok a szolgálati lakások, munkásszállások is meg fognak felelni a munkásszállás fogalmának, ahol több lakóhelyiség esetén lakóhelyiségenként egy, a kifizetővel munkaviszonyban álló munkavállaló kap szállást.

Lakáscélú munkáltatói támogatás

A lakáscélú támogatást érintően az elfogadott módosító csomag végre megoldja, hogy a lakáscélú támogatás adómentességének egyes feltételeit és szabályait ne kelljen a továbbiakban a lakáscélú állami támogatásokról szóló 2001-es kormányrendeletben keresgélni.

A törvénymódosítás 2016. augusztus 1-től a kormányrendelet szabályait átemeli az szja törvény adómentességre vonatkozó szabályai közé. Így mostantól az Szja törvény 1. számú mellékletében megtalálható, hogy mit kell érteni a korszerűsítés, akadálymentesítés, méltányolható lakásigény mértéke, együttköltöző, illetve együttlakó családtagok fogalmak alatt.

Felsőoktatás

A 2017. évi adótörvény módosító csomag - a javaslattal megegyezően - kiterjeszti nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére – illetve duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati képzés idejére – kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó részre tekintettel kifizetett juttatásokra is az adómentességet. A módosítás a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-tól hatályos.

Ösztöndíj, egyéb támogatás

A javaslat adómentessé teszi - más támogatásokhoz, ösztöndíjakhoz hasonlóan - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által ösztöndíj-jellegű támogatásban részesült posztdoktor kutatókat.

Adómentes lesz továbbá a Kormány által alapított, kutató-, fejlesztő- és szellemi központ feladatait ellátó költségvetési szerv által folyósított ösztöndíj is.

A fenti módosítások hatálya a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-án áll be.

Műemlék-felújítás

A javaslat alapján adómentes lesz az a bevétel, amelyet a magánszemély a tulajdonában álló műemlék más személy (pl. az érdekkörébe tartozó társas vállalkozás) által történő ingyenes felújítása, karbantartása formájában szerez. A módosítás a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-tól hatályos.

Közigazgatási eljárás során juttatott összeg

Adómentes bevétel lesz az az összeg, amelyet a magánszemély, mint kérelmező ügyfél, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint a hatóság által hozott függő hatályú döntés alapján kap. Függő hatályú döntést a hatóság akkor hoz, ha kérelemre induló eljárás megindításától számított két hónapon belül érdemi döntést nem hoz. Ebben a döntésben a hatóság rendelkezik az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg, ennek hiányában tízezer forint kérelmező ügyfél részére történő megfizetéséről. A módosítás a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-tól lép hatályba.

Étkezés, szállás és közlekedés juttatása költségtérítés formájában

A hatályos szabályozás szerint az adómentesség csak abban az esetben állhat fenn az étkezést, szállást, illetve a közlekedést érintően, amennyiben azt a munkáltató költségtérítés formájában juttatja. Az elfogadott törvénycsomag alapján az adómentesség kiterjesztésre kerül az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerő-piaci képzésben részt vevő magánszemély számára biztosítható szolgáltatások vonatkozásában a képzés időszaka alatt természetben biztosított étkezés-, közlekedés- és szállás fogalmaival.

Egészségügyi szolgáltatások

Az elfogadott törvénycsomag alapján - az utalvány formájában biztosított juttatások kivételével – 2017. január 1-től adómentességben részesül a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel, vagy valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján biztosított egészségügyi ellátás.

Közösségi rendezvény – adómentes fogyasztás

A korábbi jogbizonytalanság és méltánytalan helyzet feloldásaként 2016. június 16-át követően a közösségi rendezvényeken biztosított étel, ital, ajándék nem csak a résztvevők, hanem a rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére is adómentesen lesz adható. Ez a szabályozás vonatkozik a helyi, vagy nemzetiségi önkormányzat, egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy által a lakosság részére nem zártkörűen lebonyolított kulturális, hagyományőrző, valamint szabadidős és más közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatásra, helyi fogyasztásra.

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás

Adómentességben fog részesülni 2017. január 1-től a nem pénzben kapott juttatások között a bölcsődei szolgáltatás mellett a bölcsődei ellátás, valamint az óvodai szolgáltatás és ellátás is.

SZJA-t érintő változásokról szóló összefoglalónk korábbi bejegyzésünkben itt olvashatja.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom