Mentés

Így változnak az adómentes személyi juttatások

A 2016. június 15-én megjelent 2016. évi LXVI. törvény számos, az személyi jövedelem (szja) adónemen belül az adómentes juttatásokat érintő változást vezet be.

Egyes sportrendezvények nem lesznek adómentesek

Az elfogadott törvénycsomag alapján 2016. augusztus 1-től a sportrendezvény fogalma is definiálásra kerül és ettől kezdve gyakorlatilag csak a valamely sportszervezet vagy sportszövetség által megtartott verseny minősül sportrendezvénynek. A változás eredményeként már nem biztosíthatóak adómentesen a munkavállalók számára szervezett, vállalati szinten megtartott sportprogramok.

Adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás

A módosító törvénycsomag 2017. január 1-től bevezeti a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatást. Az új juttatás a hazai munkaerő mobilitás elősegítését célozta meg. Annak érdekében, hogy a munkáltatók minél szélesebb körben éljenek ezzel az új támogatási formával a foglalkoztatásban töltött évek számához igazodóan a minimálbér 40-25-15 százalékáig biztosít adómentességet a jogalkotó. A munkáltatók további ösztönzéseként az szja változással egyidejűleg társasági adóalap kedvezmény is kapcsolódik ehhez a juttatási formához.

Munkásszállás

A módosítás változást hoz 2017. január 1-től a munkásszállás meghatározásában. A változás lényege, hogy kiterjesztésre kerül a munkásszállás fogalmi köre, mivel azok a szolgálati lakások, munkásszállások is meg fognak felelni a munkásszállás fogalmának, ahol több lakóhelyiség esetén lakóhelyiségenként egy, a kifizetővel munkaviszonyban álló munkavállaló kap szállást.

Lakáscélú munkáltatói támogatás

A lakáscélú támogatást érintően az elfogadott módosító csomag végre megoldja, hogy a lakáscélú támogatás adómentességének egyes feltételeit és szabályait ne kelljen a továbbiakban a lakáscélú állami támogatásokról szóló 2001-es kormányrendeletben keresgélni.

A törvénymódosítás 2016. augusztus 1-től a kormányrendelet szabályait átemeli az szja törvény adómentességre vonatkozó szabályai közé. Így mostantól az Szja törvény 1. számú mellékletében megtalálható, hogy mit kell érteni a korszerűsítés, akadálymentesítés, méltányolható lakásigény mértéke, együttköltöző, illetve együttlakó családtagok fogalmak alatt.

Felsőoktatás

A 2017. évi adótörvény módosító csomag - a javaslattal megegyezően - kiterjeszti nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére – illetve duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati képzés idejére – kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó részre tekintettel kifizetett juttatásokra is az adómentességet. A módosítás a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-tól hatályos.

Ösztöndíj, egyéb támogatás

A javaslat adómentessé teszi - más támogatásokhoz, ösztöndíjakhoz hasonlóan - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által ösztöndíj-jellegű támogatásban részesült posztdoktor kutatókat.

Adómentes lesz továbbá a Kormány által alapított, kutató-, fejlesztő- és szellemi központ feladatait ellátó költségvetési szerv által folyósított ösztöndíj is.

A fenti módosítások hatálya a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-án áll be.

Műemlék-felújítás

A javaslat alapján adómentes lesz az a bevétel, amelyet a magánszemély a tulajdonában álló műemlék más személy (pl. az érdekkörébe tartozó társas vállalkozás) által történő ingyenes felújítása, karbantartása formájában szerez. A módosítás a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-tól hatályos.

Közigazgatási eljárás során juttatott összeg

Adómentes bevétel lesz az az összeg, amelyet a magánszemély, mint kérelmező ügyfél, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint a hatóság által hozott függő hatályú döntés alapján kap. Függő hatályú döntést a hatóság akkor hoz, ha kérelemre induló eljárás megindításától számított két hónapon belül érdemi döntést nem hoz. Ebben a döntésben a hatóság rendelkezik az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg, ennek hiányában tízezer forint kérelmező ügyfél részére történő megfizetéséről. A módosítás a törvény kihirdetését követő napon, vagyis 2016. június 16-tól lép hatályba.

Étkezés, szállás és közlekedés juttatása költségtérítés formájában

A hatályos szabályozás szerint az adómentesség csak abban az esetben állhat fenn az étkezést, szállást, illetve a közlekedést érintően, amennyiben azt a munkáltató költségtérítés formájában juttatja. Az elfogadott törvénycsomag alapján az adómentesség kiterjesztésre kerül az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerő-piaci képzésben részt vevő magánszemély számára biztosítható szolgáltatások vonatkozásában a képzés időszaka alatt természetben biztosított étkezés-, közlekedés- és szállás fogalmaival.

Egészségügyi szolgáltatások

Az elfogadott törvénycsomag alapján - az utalvány formájában biztosított juttatások kivételével – 2017. január 1-től adómentességben részesül a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel, vagy valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján biztosított egészségügyi ellátás.

Közösségi rendezvény – adómentes fogyasztás

A korábbi jogbizonytalanság és méltánytalan helyzet feloldásaként 2016. június 16-át követően a közösségi rendezvényeken biztosított étel, ital, ajándék nem csak a résztvevők, hanem a rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére is adómentesen lesz adható. Ez a szabályozás vonatkozik a helyi, vagy nemzetiségi önkormányzat, egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy által a lakosság részére nem zártkörűen lebonyolított kulturális, hagyományőrző, valamint szabadidős és más közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatásra, helyi fogyasztásra.

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás

Adómentességben fog részesülni 2017. január 1-től a nem pénzben kapott juttatások között a bölcsődei szolgáltatás mellett a bölcsődei ellátás, valamint az óvodai szolgáltatás és ellátás is.

SZJA-t érintő változásokról szóló összefoglalónk korábbi bejegyzésünkben itt olvashatja.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Értesüljön az adóváltozásokról

    hírlevelünkből!

    Feliratkozom
    Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább