Facebook image
Mentés

Állandó telephely és áfa - Kapcsolt vállalkozás, személyzet és eszközök szerepe

Az állandó telephellyel kapcsolatos Európai Bírósági ítéletek a magyar hatóság gyakorlatára is hatással vannak. A legfrissebb, Berlin Chemie ügy kapcsán megvizsgáljuk, hogy lehet-e a kapcsolt vállalkozás személyzete és eszközei miatt állandó telephelye egy másik tagállamban bejegyzett cégnek?

Mi is pontosan az állandó telephely, és miért fontos az áfa szempontjából?

Az állandó telephely elemzése elsősorban a teljesítési hely és egyenes / fordított adózás vizsgálata szempontjából fontos. 

  • Számlakibocsátói szerepkörben eljárva, tudnunk kell, hogy külföldi partnerünknek van-e belföldön telephelye, hiszen csak akkor tudunk áfa nélkül számlázni egy főszabály szerint az áfa hatálya alá eső szolgáltatást, ha meggyőződtünk arról, hogy a számlabefogadónak nincs belföldön a teljesítés igénybevételével érintett állandó telephelye. Emellett, számlakibocsátói minőségben tudnunk kell, hogy a külföldi tevékenységünk keletkeztet-e állandó telephelyet külföldön. 
  • Számlabefogadói minőségben eljárva, külföldi partnerünktől csak akkor fogadhatunk be áfát tartalmazó számlát, ha a partnerünknek van belföldön állandó telephelye, amely a szolgáltatás teljesítésével érintett. Egyéb esetben a főszabály alá eső szolgáltatást teljesítő partnertől áfa nélküli számlát kellene kapnunk és lehet befogadnunk. 

Az állandó telephely fogalmát a magyar áfatörvény is tartalmazza.

Eszerint az áfában állandó telephely: a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység – székhelyhez képesti – önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak, ideértve bizonyos esetekben a kereskedelmi képviseletet is. 

Az állandó telephely fogalom tartalma részben az EB ítélkezési gyakorlata hatására formálódott. Az alábbi blogokban bemutatott EB-határozatok érdemben befolyásolták az állandó telephely fogalmának kialakítását: a C-168/84. sz. Berkholz-ügy, mely a tengerjáró hajókon üzemeltetett speciális eszközök esetét vizsgálta, a C-231/94 Faaborg-ügy, mely egy kompon nyújtott szolgáltatás áfa megítélése kapcsán döntött. Ebben a bejegyzésben a C-333/20 Berlin Chemie ügy kapcsán nemrégiben született ítélettel foglalkozunk. 

Kapcsolt cég által az anyacégnek nyújtott marketing szolgáltatás – mi alapozza meg a telephelyet?

A Berlin Chemie német cégnek van egy a romániai kapcsolt cége, mely marketingszolgáltatást nyújtott az anyavállalat számára. Mivel az anyavállalat folyamatosan hozzáfért a romániai leányvállalat eszközeihez (számítógépekhez, operációs rendszerekhez, gépjárművekhez),továbbá a román céget kizárólag abból a célból hozták létre, hogy a német anyavállalatnak marketingszolgáltatásokat nyújtson Romániában, a román adóhatóság úgy ítélte meg, hogy a német cég rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel ahhoz, hogy Romániában telephelye keletkezzen. Ráadásul, a román adóhatóság úgy látta, hogy a román kapcsolt cég nem csupán egy kiegészítő, támogató jellegű marketingszolgáltatást nyújt a német anyavállalatnak, hanem szervesen közreműködik a német cég romániai értékesítéseiben, a romániai munkavállalók gyűjtik össze és továbbítják például a megrendelők adatait a német anyacégnek.

A román cég  érvelése szerint, tevékenységük csupán arra terjedt ki, hogy Romániában szélesebb körű tájékoztatást nyújtsanak az egészségügyi ágazat szakemberei és a fogyasztók részére a német társaság által értékesített gyógyszerkészítményekről. A román kapcsolt társaság nem vett részt közvetlenül a német vállalat gyógyszerkészítményeinek értékesítésében és szállításában, és nem vállalt kötelezettségeket a nevében harmadik személyekkel szemben. 

EB döntés: Nem keletkezik állandó telephely csupán az azonos eszközpark és személyzet okán

A Bíróság rámutatott arra, hogy az állandó telephely létrejötte szempontjából az a mérvadó, hogy van-e személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jellegű megfelelő szervezet, mely lehetővé teszi a szolgáltatások igénybevételét és felhasználását. Nincs jelentősége az ügyben az állandó telephely kapcsán annak a ténynek, hogy milyen döntési jogköre van a német társaságnak a román cég felett, illetve hogy milyen határozatok meghozatalára jogosult.  

Első vizsgálandó kérdésként tehát az merült fel az ítélethozatal során, hogy szükséges-e, hogy a személyzet és az eszközök a vizsgált társaság tulajdonában legyenek, vagy elegendő a kapcsolt vállalkozási viszony miatti közvetett irányítási / hozzáférési lehetőség. Korábbi ítéletekből már tudjuk, hogy a valós gazdasági és kereskedelmi tartalom a meghatározó abban, hogy egy leányvállalat az anyavállalat állandó telephelyének minősül-e. 

Az Európai Bíróság jelen ügyben megállapította, hogy a német társaság potenciális személyzete és eszközei (melyek miatt a román adóhatóság szerint állandó telephely keletkezett Romániában, mivel ezekkel képes szolgáltatásokat igénybe venni) ugyanazok, amelyekkel a román cég marketingszolgáltatást nyújt a német cégnek. Márpedig - a Bíróság álláspontja szerint - ugyanaz az eszköz nem használható egyszerre ugyanazon szolgáltatások nyújtására és igénybevételére.

Ha viszont a német cég a németországi személyzetével és eszközeivel fogadja be a neki Romániából nyújtott szolgáltatásokat - annak érdekében, hogy azokat a gyógyszerkészítmények értékesítésére és szállítására irányuló gazdasági tevékenységéhez használja fel -, akkor sincs olyan állandó személyzete és eszközparkja Romániában, mely miatt állandó telephelye keletkezhetne. 

Az EB döntés konklúziója 

Az ítélet jelentősége abban rejlik, hogy kimondta, hogy nem képez telephelyet egy kapcsolt cég személyzete és eszközei, ha a kapcsolt cég kizárólag a vizsgált cégnek nyújt szolgáltatást! Még akkor sem keletkezik telephely, ha ez a szolgáltatás a vizsgált cég értékesítését támogatja. 

A következő blogunkban egy hasonló, kapcsolt cég miatt felmerülő telephely-gyanú kapcsán hozott aktuális ítéletet, a Cabot Plastics ügyét mutatjuk be. Olvassa el  Az Európai Bíróság döntéseit feldolgozó blogsorozatunkat.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom