Facebook image
Mentés

Ne hagyja az utolsó pillanatra külföldi áfa-visszaigénylését!

Az Európai Unió tagállamaiban megfizetett áfa visszaigénylésére van lehetőségük a magyar vállalkozásoknak, bizonyos feltételekkel és határidőig. Minden adóhatóság a saját nyelvén kommunikál és évente egy áfa-visszaigénylésre biztosít lehetőséget.

Mely magyar cégek igényelhetnek vissza áfát az EU-ban?  

Az Európai Unió más tagállamaiban megfizetett áfa-visszaigénylésére olyan magyar vállalkozásoknak van lehetőségük, akik: 

 • külföldön nem végeznek adóköteles gazdasági tevékenységet,
 • a visszaigénylés EU tagállamában nem rendelkeznek sem állandó székhellyel, sem pedig telephellyel,
 • nem tartanak fenn olyan fióktelepet, amelyen keresztül az adott tagállamban bevételre tennének szert,
 • DE külföldön helyi áfát hárítanak rájuk, mert ott szereznek be terméket vagy szolgáltatást, illetve termékimport miatt áfafizetésre kötelezettek.

- RSM WEBINÁRIUM -
Magyar cégek külföldi ügyleteinek áfakezelése
2022.06.16. | 10:00-11:00

Mely EU országok esetében van lehetőség az áfa-visszaigénylésre?

 • Az EU 27 tagállamában
 • Szerbiában és Törökországban – viszonossági alapon
 • továbbá Svájc, Liechtenstein, Norvégia, Egyesült Királyság – azaz az ESZT tagállamokban 
 • megfizetett áfa esetén van lehetőség a felmerült áfa visszaszerzésére.  

Milyen termékekre/szolgáltatásokra vonatkozik az áfa- visszaigénylés? 

Az alábbi termékköre jellemzően vonatkozik az áfa-visszaigénylési lehetőség minden fent felsorolt államban: 

 • Üzemanyag
 • Közlekedési eszközök bérbeadása
 • Autópályadíjak és úthasználati díjak
 • Utazási költségek (pl. taxiköltség)
 • Lakhatás
 • Élelmiszer, ital és éttermi szolgáltatások
 • Belépőjegyek vásárokra és kiállításokra
 • Reprezentációs költségek

Hogyan van mód a külföldön megfizetett áfa -visszaigénylésére? 

Áfakezelése az EU tagállamok esetében

A magyar társaságok az Ügyfélkapun keresztül a NAV-hoz ELEKAFA nyomtatvány segítségével tudják benyújtani áfa visszafizetési igényüket. Figyelem, országonként külön nyomtatvány benyújtására van szükség.

A magyar adóalanyoknak nem szükséges a külföldi adóhatóságot megkeresniük az EU-s országok esetében, hogy a külföldi beszerzéseik után visszakaphassák az áfát, hiszen helyettük a NAV veszi fel majd a kérelem alapján  a kapcsolatot a külföldi adóhatóságokkal.

Áfakezelése az EU-n kívüli tagállamok esetében

A magyar adóalanyoknak a fentebb említett EU-n kívüli országok esetében a megfizetett adó visszaigénylésére vonatkozó igényét közvetlenül a visszaigényléssel érintett állam adóhatóságának kell benyújtania. Ebben a körben nem lehet a saját letelepedettség szerinti országban kérelmezni az áfa visszaigénylést.

Fontos kiemelni, hogy mivel az Egyesült Királyság már elismert harmadik államnak minősül 2021. január 1-jét követően, így esetükben az áfára nem az EU-s országokra vonatkozó eljárás lesz alkalmazandó, hanem az EU-n kívül tagállamokra vonatkozó szabályozás. 

Áfa-visszaigénylési határidők

Az adóalanyoknak az adott évi tranzakciók utáni áfát, a következő év szeptember 30-ig van lehetősége visszaigényelni. Egy időszakra és egy országra vonatkozóan csak egyszer lehet benyújtani a kérelmet. 

Ez a határidő jogvesztő, tehát a határidőt követően az áfa-visszaigénylésre már nincs lehetőség. Fontos azt is tudni, hogy a papír alapon benyújtott, vagy hiányos kérelmeket az adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül, automatikusan elutasítja!

Az áfa-visszaigénylési kérelmek elbírálása

Az áfa-visszaigénylési kérelem kézhezvételét a NAV igazolja vissza, viszonylag rövid időn belül. Majd ezt követően a NAV továbbítja az áfa igényeket a visszatérítés helye szerinti tagállamnak, ahol a helyi adóhatóság fog dönteni a kérelem elbírálásáról.

A kérelmek elbírálása általában 4 hónapon belül megtörténik.  Ha hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólít fel a helyi adóhatóság, akkor a határidő meghosszabbítható, azonban összességében nem lehet hosszabb 8 hónapnál.  

A kérelmezőket az adóhatóságok az áfa-visszatérítési kérelem jóváhagyásáról, illetve annak elutasításáról is minden esetben írásban értesíti, a nyomtatványon megjelölt e-mail címre küldve a választ. A jóváhagyott áfaösszeg visszautalására a visszatérítés helye szerinti adóhatóságnak 10 munkanap áll a rendelkezésére. 

Hogyan segíthet egy adótanácsadó az áfa-visszaigénylésben?  

Az áfaszabályozás uniós szinten harmonizált, azonban az adott forrásország szabályozása a meghatározó, ahol létezhetnek olyan részletszabályok, amellyel az átlagos adózó nincs tisztában. Egy adótanácsadó segíthet a pontos részletszabályok megismerésében és teljes körűen megfelelő kérelem benyújtásában. 

Mivel minden országban, minden évre egy áfa visszaigénylési kérelem adható be, a hiba pedig automatikus elutasítást von maga után, érdemes tapasztalt adótanácsadóhoz fordulni. 

Általában az is fontos szempont, hogy az adózó anyanyelvén, angolul, vagy az érintett ország nyelvén tud-e kommunikálni az adóhatósággal. Az áfa-visszatérítési ügyekben a forrásországok az eljárást saját anyanyelvükön folytatják le, ami nehézséget okozhat az adózónak – egy globális adótanácsadói hálózat ebben is a cégek segítségére lehet. 

regisztráljon webináriumunkra!
magyar cégek nemzetközi áfakezelése

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom