Facebook image
Mentés

Magánszakértő bevonására adóperekben is van lehetőség

A magánszakértői bizonyításnak az adóperekben sok esetben kiemelt jelentősége van. Az új Polgári Perrendtartási törvény alapvető változást hozott a magánszakértői szakvélemény szabályozása kapcsán, melyeket az adóperekben is alkalmazni kell, ezért érdemes megismerni a részletszabályokat. Blogunkban RSM Hungary adószakértői által, a Kúrián megnyert ügy kapcsán rávilágítunk arra, hogy a szakértő kirendelésére vonatkozó új rendelkezések figyelmen kívül hagyása, alapvetően határozhatja meg egy per kimenetelét.

Milyen törvény szabályozza a magánszakértő bevonásának lehetőségét?

Az új Polgári Rendtartási törvény 2018-as hatályba lépését megelőző jogszabályi rendelkezések alapján, a magánszakértői vélemény nem minősült szakvéleménynek és a peres fél nyilatkozatával megegyező szinten számított az ügy megítélése során. A magánszakvélemény ebben az esetben tehát legfeljebb a peres fél előadásának minősülhetett. 

2018-tól azonban, a jogszabály értelmében, a peres fél, a megbízása alapján eljáró magánszakértő által készített magánszakértői szakvélemény benyújtását indítványozhatja.

A szabályozás tehát a magánszakértő alkalmazását a bíróság által kirendelt szakértő mellett általános lehetőségként biztosítja és a szakvélemény a bizonyító erő szempontjából a kirendelt szakértő véleményével egyenrangú.

Milyen módon lehet egy adóperben magánszakértői véleményt becsatolni?

A peres félnek előszőr bizonyítási indítványt kell benyújtani a magánszakértői vélemény benyújtása iránt, és ha a bíróság jóváhagyja az indítványt, akkor határidőt tűz annak benyújtására, és ez alatt gyakorolhatja a magánszakértő eljárási jogait és teljesíti kötelezettségeit.

Előzetesen meglévő magánszakértői véleményt felhasználása adóperben

A magánszakértő alapesetben csak a bíróság által történt kirendelést követően kezdi el összeállítani a szakvéleményét, jóllehet a valóságban előfordulhat az, hogy a magánszakvélemény már a kereset benyújtásakor rendelkezésre áll. 

Ezért a joggyakorlat kialakította azt a lehetőséget, hogy egy adóper kezdete előtt készült magánszakvélemény felhasználható legyen a bírósági eljárásban.

Az RSM adószakértői által képviselt konkrét bírósági eset bemutatása

Az RSM adószakértői által képviselt adóeres ügyben a magyarországi telephely és ezzel összefüggésben a magyarországi adókötelezettség megjelenése egy szakkérdésre adott választól függött, ahol sem az adóhatóság, sem a bíróság nem akarta elfogadni a felperes álláspontját, illetve azt, hogy annak megítéléséhez speciális szakmai ismeretekre van szükség.

Az RSM adószakértőinek indítványát, a magánszakértői bizonyítás felhasználására és benyújtására vonatkozóan a Bíróság mellőzte azzal, hogy ennek indokát az ítéletben fogja megadni. A törvényszéki ítélet szerint a szakvélemény mellőzésének indoka az volt, hogy az olyan bizonyítékokon alapul, amely az adóigazgatási eljárás során nem állt rendelkezésre és nem is a vizsgált időszakra vonatkozik. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság azt is rögzítette, hogy a szakvélemény elvi tartalmát, mint felperesi nyilatkozatot figyelembe vette.

Adószakértő segítségét kérem!

Milyen lépéseket tettek az RSM Adóképviseleti csoportjának adószakértői?

Az RSM adóképviseleti csapatának felülvizsgálati kérelme alapján a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság – és így az állami adóhatóság – eljárása jogszabálysértő volt. A Kúria kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság a felperesi szakértői vélemény benyújtására vonatkozó indítványt elutasította annak ellenére, hogy a felmerült szakkérdés alapján a szakértői bizonyításnak helye volt a perben. A Kúria utalt arra is, hogy arra nincs lehetőség, hogy a bizonyítási indítvány elutasítása ellenére a szakvélemény elvi tartalmát, mint felperesi nyilatkozatot figyelembe vegye a bíróság. Az eljárásjog erre nem ad lehetőséget. 

Hogyan döntött a Kúria az adóperes ügyben?

A Kúria rögzítette, hogy akkor járt volna el helyesen az elsőfokú bíróság, amennyiben elsősorban azt határozza meg a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy felmerül-e a perben szakkérdés, mert ez esetben a bizonyítási indítvány tárgyában nem mellőzhette volna a szakértői bizonyítás elrendelését és csak ezt követően értékelhette volna a felperes által hivatkozott magánszakértői véleményt. Az ugyanis, hogy a szakértői vélemény milyen adatokon alapszik, s ezért megalapozott-e vagy sem, már a szakértői bizonyítás elrendelését követő, a szakvélemény értékelési körébe tartozó kérdés.

A Kúria elvi éllel arra a következtetésre jutott, hogy:

„Amennyiben a peres fél magánszakértői véleményt kíván csatolni a perben és szakértői bizonyításra terjeszt elő bizonyítási indítványt, arra nincs eljárásjogi lehetőség, hogy a bizonyítási indítvány elutasítása mellett a szakvélemény elvi tartalmát, mint felperesi nyilatkozatot figyelembe vegye a bíróság.”

A bíróság szakkérdésben tehát úgy foglalt állást, hogy a szakértői bizonyítást mellőzte, amely azt eredményezte, hogy a Kúria a bíróságot új eljárás lefolytatására és szakvélemény érdemi figyelembevételére utasította.

Összefoglalva tehát kijelenthető, hogy magánszakértői szakvéleménnyel is bizonyíthatjuk az igazunkat és ha a kapcsolódó eljárási szabályokat figyelembe vesszük, akkor az,  az adóhatóság álláspontjával szemben egyértelműen felhasználható. A sikeres pernyertesség érdekében azonban indokolt megfelelő, széles körű adóképviseleti tapasztalattal rendelkező szakember bevonása az ügybe.

Adótanácsadóval szeretnék konzultálni!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom