Facebook image
Mentés

Ismételt ellenőrzés – nincs minden veszve az adóellenőrzés során

Az adózók körében továbbra is él az a tévhit, hogy amennyiben az adóhatóság adóellenőrzéssel lezár egy bizonyos időszakot, akkor az adott időszak újbóli „felnyitására”, illetve újbóli megvizsgálására már nincs esély. Az alábbi blogbejegyzésünkben bemutatjuk az ismételt ellenőrzést, amelynek megindításától – a normál NAV adóellenőrzésekkel ellentétben- nem feltétlenül kell félnie az adózóknak, sok esetben indokolt, hogy ők maguk kezdeményezzék ennek megindítását.

Ismételt ellenőrzés – a NAV adóellenőrzés egy fajtája

Az ismételt ellenőrzés az adóellenőrzés egyik speciális fajtája, amelynek keretében az adóhatóság egy már ellenőrzéssel lezárt időszakot vizsgál meg újra. 

Az ismételt ellenőrzés sok tekintetben hasonlít az ún. normál NAV adóellenőrzésre, mivel ugyanazon alapvető eljárási szabályok alkalmazandók mindkét adóellenőrzés típusra (pl. az adóellenőrzés lefolytatására előírt határidő és a határidő-hosszabbításra vonatkozó szabályok megegyeznek).

Fontos hasonlóság továbbá, hogy ismételt ellenőrzés lefolytatására is csak az elévülési időn belül van lehetőség. 

Nézze meg az adóellenőrzések típusait bemutató vlogunkat!

Adóellenőrzés vs. ismételt ellenőrzés – mik a különbségek?

Mindazonáltal különbségek is mutatkoznak: az ismételt ellenőrzést nem csak hivatalból, az adóhatóság által lehet megindítani, hanem az adózó kérelmére is.

Utóbbi esetben az alábbi három feltétel együttes fennállása esetén rendelhető el az ismételt ellenőrzés:

 1. ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak kapcsán
 2. olyan új ténynek, körülménynek kell felmerülnie, amely korábban nem állt fenn és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemű eljárás esetén sem tudhatott és
 3. az új tény, körülmény az ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné.

A fenti jogszabályi feltételek számos kérdést vethetnek fel.

Mi minősül új ténynek az adóellenőrzés során?

Nehéz határozott választ adni arra, hogy mi minősülhet új ténynek, körülménynek a NAV szemében, ami miatt az ismételt adóellenőrzés megindítását megalapozottnak tarthatja.

Abban az esetben amennyiben az ismételt ellenőrzés elrendelését azért kezdeményezné az adózó, mert az számára összességében adókötelezettség csökkentést eredményezne, akkor tapasztalataink alapján az adóhatóság szigorúan értelmezi a jogszabályban elvárt új tény, körülmény, illetve a jóhiszeműség fennálltát.

Tipikus indoka lehet például, hogy egy magánszemély járulékfizetését befolyásoló körülményre - például nyugdíjassá válására – utólag, az adott időszak adóellenőrzését követően derül csak fény, amely kihatással lehet az őt foglalkoztató társaságnál az adott személyhez kapcsolható társadalombiztosítási járulék- és szociális hozzájárulási adó kötelezettségére és így az adóhatóság eredeti megállapítására is.

Nehezebb azonban megfelelően értelmezni azt az esetet, amikor a már lezárt időszak felnyitásának az indoka az adózó partnerének utólagos számlamódosítása, és ezáltal a levonható áfa összegének növekedése, hiszen ebben az esetben az ismételt ellenőrzés szabályai mellett az áfa törvény speciális rendelkezéseit is figyelembe kell vennünk.

Ismételt ellenőrzés – milyen időszakot vizsgál?

Gyakorlati kérdésként merülhet fel bennünk továbbá az is, hogy a cégek ismételt ellenőrzés iránti kérelmének jóváhagyása esetén az adóhatóság újra megvizsgálja-e a teljes lezárt időszakot, vagy csak az új ténnyel, körülménnyel kapcsolatos „részidőszak” felnyitására és a kérelemmel érintett tényállás vizsgálatára kerülhet-e sor, illetve ennek megfelelően az is, hogy kizárólag az adózó javára vagy esetleg a terhére is tehetnek megállapítást a revizorok?

A fenti kérdésekből jól látható, amellett, hogy az ismételt ellenőrzés megfelelő lehetőséget tud biztosít a Társaságok számára a lezárt időszakra vonatkozó, javukra szolgáló megállapítás megtételére, széleskörű ismeretet igényel szakmai oldalon.

Éppen ezért ezekben a helyzetekben fontosnak tartjuk szakértő bevonását, aki helyzet felmérést és a kapcsolódó tényállás elemzését követően hasznos tanácsokkal láthatja el az adózót a döntés meghozatalában.

Adótanácsadó segítségét kérem!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom