Facebook image
Mentés

Szigorodó szabályok fékezhetik az építőipari alapanyagok drágulását

Az erőteljesen növekvő építőipari alapanyagárak további megugrását adminisztratív eszközökkel is igyekszik megfékezni a szabályozó. Kiviteli regisztráció, EKAER bejelentés, extra bányajáradék és kitermelési előírások léptek életbe a napokban.

A globális folyamatok és a hazai kedvezmények rendszere erős nyomást gyakorol az építőipari alapanyagok árára, melyet a kormányzat néhány adminisztratív intézkedéssel igyekszik fékezni a július 8-án megjelent kormányrendelet szerint. Az építőipari alapanyag gyártó- és forgalmazó cégeknek az alábbi új szabályoknak kell megfelelniük, eleget tenniük: 

 • Építőipari nyersanyagok és termékek kivitelére regisztrációs kötelezettség lép életbe
 • Építőipari nyersanyagok és termékek fuvarozására EKAER kötelezettség lép életbe
 • Kiegészítő bányajáradék kerül bevezetésre
 • Minimum kitermelési kapacitás 
 • A GVH gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat az építőiparban

Az első három intézkedésnek adó vagy adó-jellegű vonzata is van, ezeket részletesen is vizsgájuk az alábbiakban.

szakértő segítségét kérem!

1. Építőipari alapanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs kötelezettség

Milyen építőanyagokra vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

A kormányrendelet melléklete* tételesen felsorolja az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek (építőanyagok) körét. Ezek többek között a kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, cementek, habarcsok, betonok, gyapot és különböző fém alapanyagok.

Milyen építőanyag ügyletekre vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

A regisztrációs és bejelentési kötelezettség a bejelentés-köteles építőanyag Magyarország területéről külföldre történő értékesítésre és kivitelre vonatkozik. Nem vonatkozik ugyanakkor a Magyarország területén, tranzitforgalom keretében átszállított építőanyagra.

Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

A regisztrációs bejelentési kötelezettség a bejelentés-köteles építőanyag Magyarország területéről külföldre történő értékesítőkre és külföldre kivinni szándékozó természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet bejelentőkre vonatkozik.

Elővásárlási és vételi jog az építőipari alapanyagoknál

A bejelentés vizsgálata alatt a magyar államot a külföldre értékesíteni szándékozott építőanyagra elővásárlási jog, a külföldre kivinni szándékozott építőanyagra – ha az a bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére, saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra –vételi jog illeti meg. Ezen jogot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gyakorolja. 

2. EKAER kötelezettség az építőipari alapanyagokra és termékekre

2021. július 9-től bővült az EKAER bejelentésköteles termékek köre: ettől az időponttól be kell jelenteni azokat az építőipari nyersanyagokat és termékeket is, melyek a kormányrendelet** mellékletében szerepelnek.

A rendelet** melléklete tételesen felsorolja az EKAER bejelentés-köteles építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek (építőanyagok) körét. Ezek többek között a kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, cementek, habarcsok, betonok, egyes faipari termékek, gyapot, különböző fém alapanyagok, fából előre gyártott épület. Az EKAER bejelentés köteles termékek köre nem teljesen azonos az előző pontban említett termékek körével, bár több átfedés is van közöttük. 

Az említett termékekre vonatkozóan nem kell biztosítékot nyújtani, csak a regisztrációjuk vált kötelezővé.

3. Kiegészítő bányajáradék az építőipari alapanyagoknál 

Kire vonatkozik a kiegészítő bányajáradék-fizetési kötelezettség?

A kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség csak a 2019-ben 3 milliárd forint nettó árbevételt elérő, bányajáradék fizetésére egyébként kötelezett vállalkozásra vonatkozik. Azon társaságok lesznek a járadék megfizetésére kötelezettek, melyek főtevékenységként kőfejtés, gipsz, kréta bányászata (TEÁOR 0811),kavics-, homok-, agyagbányászat (TEÁOR 0812),cementgyártás (TEÁOR 2351),illetve mész-, gipszgyártás (TEÁOR 2352) tevékenységet végeznek.

Mennyit kell fizetni?

Az kiegészítő bányajáradék fizetésre kötelezett az általa kitermelt vagy feldolgozott, építési alapanyagként szolgáló alapanyag rendeletben meghatározott ára felett köteles az egységár feletti ársávra a 90 százalékos mértékű adót kiegészítő bányajáradékként megfizetni. 

Az egyes termékek esetében a nettó árazási küszöbértékek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

a) osztályozott homok 700 forint/tonna, 

b) osztályozott kavics 900 forint/tonna, 

c) osztályozott homokos kavics 700 forint/tonna,

d) természetes homokos kavics 700 forint/tonna, 

e) cement 20 000 forint/tonna. 

A bejelentett friss intézkedések több kérdést vetnek fel, érdemes a részletszabályokról adótanácsadóval egyeztetve megvizsgálni az adott vállalkozásra vonatkozó pontos elvárásokat. 

egyeztessen szakértőnkkel!

Forrás:
*402/2021. Kormányrendelet 1. számú melléklete
**403/2021. (VII.8) Kormányrendelet
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom