Facebook image
Mentés

Közeleg az év vége, transzferárban itt a CbC jelentés benyújtásának határideje

A transzferár nyilvántartás részeként az adóhatóság felé beadandó országonkénti jelentési (CBC riport) kötelezettségnek naptári éves pénzügyi év esetén 2020. december 31. napjáig kell eleget tenni.

2020. év végével ismét közeledik az a határidő, ameddig az érintett multinacionális vállalatcsoportok tagjainak az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos aktuális kötelezettségeiknek eleget kell tenniük.  Immár 2017 óta merül fel évről évre ez a transzferárakhoz kapcsolódó határidő, amelyet ha elmulasztunk, súlyos bírsággal is szembenézhetünk. 

Adatszolgáltatás vagy bejelentés? Kinek milyen kötelezettsége van a transzferárak tekintetében?

A CbC (országonkénti) jelentés szerinti adatszolgáltatásra, ill. bejelentésre csak azok a multinacionális vállalatcsoportok kötelezettek, melyeknek konszolidált nettó árbevétele eléri a 750 millió eurós összeget (a cégcsoport árbevételi adatait az adatszolgáltatási pénzügyi évet megelőző pénzügyi évre vonatkozóan kell vizsgálni).

Elméletben csak a végső anyavállalatnak kell országonkénti jelentést benyújtania, amelyhez a nemzeti adóhatóságok a hatályos információcsere egyezmények alapján férnek majd hozzá. Jelenleg azonban ezen információcsere egyezmények még nem léptek hatályba teljeskörűen. 

A végső anyavállalattól eltérő csoporttagnak is jelentést kell benyújtania saját adóhatóságához, ha az adóhatóságok közötti automatikus információcsere egyezmény legkésőbb az adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napjáig hatályba nem lép, vagy az anyavállalat a jelentés benyújtására olyan tagvállalatot ki nem jelöl, mely ország, illetve Magyarország között működik a CbC jelentések cseréje.

A cégcsoport nevében adatszolgáltatásra nem, csupán bejelentésre köteles magyarországi adóalanynak meg kell adnia, hogy mi a csoport adatszolgáltatási pénzügyi évének a vége, továbbá fel kell tüntenie a saját adatait, az adatszolgáltatást végző csoporttag nevét és országát is.

Mely időszakról kell CbC jelentést tenni és mi ennek a határideje?

Az adóhatóság felé első ízben a 2017-es év vonatkozásában kellett teljesíteni a bejelentést. Ettől az időponttól kezdve a CbC jelentést, illetve változásbejelentést minden évben be kell nyújtani a NAV felé a naptári éves pénzügyi év esetén az adott év december 31. napjáig a transzferárakhoz kapcsolódó adatszolgáltatás részeként. Eltérő üzleti éves vállalkozások esetében az országonkénti jelentésbenyújtási határideje az üzleti év utolsó napja.

Milyen szankciókkal élhet az adóhatóság ezen transzferár kötelezettségek nem teljesítése esetén?

Érdemes minden esetben figyelni a CbC jelentés határidőben történő benyújtására! A bejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve az adatszolgáltatás késedelmes, hibás, valótlan tartalmú, vagy hiányos teljesítése esetén ugyanis az adóhatóság 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adózót, illetve az adatszolgáltatásra kijelölt csoporttagot.

Segíthetünk? Keresse transzferár szakértőnket

Hogyan kell teljesíteni a bejelentési, változásbejelentési, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget?

A transzferár bejelentési, változásbejelentési, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton a NAV erre a célra rendszeresített 20T201T jelű nyomtatványán kell teljesíteni.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom