Facebook image
Mentés

TB - egészségbiztosítási ellátások, táppénz és a koronavírus

A jelenlegi járványügyi helyzetben nagy fontos, hogy tisztában legyünk - a kézmosási normák mellett –, a keresőképtelenség idejére járó egészségbiztosítási ellátásokkal is. Mit takar a 7-es vagy a 2-es kóddal kiállított táppénzes papír, kinek a hatáskörébe tartozik és milyen jogszabályi feltételei vannak a két ellátásnak?

Aki a koronavírus (COVID-19) gyanúja miatt otthoni, vagy egészségügyi intézményben (kórházban) járványügyi megfigyelés alá kerül, azt keresőképtelen állományba lehet venni. Ezt – hasonlóképpen bármilyen más okhoz – a háziorvos teheti meg vagy az a kórház, ahol felvették a beteget ellátásra. Ebben az esetben azonban a hivatal értesíti ki az orvost a hatósági határozatról, majd az értesítés alapján a háziorvos 7-es kóddal állítja ki a táppénzes igazolást. Az igazoláson a keresőképtelenség oka a foglalkozástól való eltiltás, vagy hatósági elkülönítés lesz. Ebből következően tehát, az önkéntesen vállalt karanténban nem tekinthetjük magunkat táppénzre jogosultnak! A 7-es kóddal jelölt keresőképtelenség esetén nem jár betegszabadság, már az első naptól táppénzre lesz jogosult a biztosított. Az ellátás napi alapja, az általános táppénz-szabályoknak megfelelően állapítható meg. Lényeges azonban, hogy az ilyen ellátás esetében a foglalkoztatót nem terheli táppénz-hozzájárulási fizetési kötelezettség, vagyis az úgynevezett táppénz-egyharmad! 

Foglalkozási megbetegedésre baleseti táppénz jár

Előfordulhat, hogy a vírussal összefüggő megbetegedés foglalkozási megbetegedésnekminősül. Azoknak, akiknek a foglalkozása, munkája összefügg a megbetegedéssel, illetve annak kezelésével, például vírussal fertőzött személyekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók (ápolók, mentősök, orvosok, stb.) a keresőképtelensége foglalkozási megbetegedés miatt áll fenn. A foglalkozási megbetegedést az arra hatáskörrel rendelkező szerv vizsgálja ki és állapítja meg. Az orvosi igazoláson ezt 2-es kóddal jelölik. Az ilyen keresőképtelenség idejére baleseti táppénz illeti meg a biztosítottat, mely után a foglalkoztatót szintén nem terheli táppénz-egyharmad megfizetése.

Táppénzes igazolások benyújtása, befogadása 

A NEAK próbál rugalmasan eljárni az orvosi igazolások munkáltatóhoz történő benyújtása, valamint azok befogadása kapcsán a körülményekre való tekintettel:

  • Társadalombiztosítási kifizetőhely esetében az orvosi igazolásokat elegendő postai, vagy elektronikus úton eljuttatni a foglalkoztatónak. A veszélyhelyzet megszűnését követően viszont a munkavállaló köteles az eredeti orvosi igazolást átadni a foglalkoztatójának!
  • Társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató esetében is hasonlóan kell eljárni, viszont a kérelmeket továbbra is csak elektronikus úton lehet benyújtani az egészségbiztosítóhoz. A veszélyhelyzet megszűnését követően a munkavállaló itt is köteles az eredeti orvosi igazolást átadni a foglalkoztatójának!

Mit történik akkor, ha a munkavállaló nem tudja személyesen leadni a keresőképtelenségi igazolását?

Amennyiben a dolgozó elektronikus formában el tudja juttatni a munkáltató felé az igazolását, a keresőképtelensége idejére járó ellátás kifizetése biztosított lesz azzal, hogy a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával az eredeti igazolásokat a munkáltatónak le kell adni, el kell küldeni. 

Amennyiben az igazolást kiállító orvos nem tudja elektronikus formában a beteg (munkavállaló) részére kiadni az igazolást, akkor első körben nem igazolt táppénzként lehetséges elszámolni a munkából való kieső időt, amit természetesen az igazolás bármilyen formában történő beérkezését követően a munkáltató visszamenőlegesen elszámol.

Források:
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom