Facebook image

Azon cégcsoportoknak, melyek csoportos társasági adóalanyiság alá kívánnak bejelentkezni, s  érvényesíteni az ezzel járó kedvezményeket, a 2019. adóévre vonatkozó kérelmet 2019. január 15-ig kell benyújtaniuk a NAV felé.  A csoportos társasági adóalanyiság a NAV engedélyével jön létre, a leendő csoporttagok közös, írásos kérelmére.  Ezen határidő elmulasztása jogvesztő!  

A következő adóévre a kérelmet az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától 20. napjáig lesz lehetőség benyújtani.  

A csoportos adóalanyiság előnyei

A csoportos adóalanyisághoz kapcsolódó adózási és adminisztrációs előnyök:

 • egymás között felhasználhatóvá válnak a kapcsolt vállalkozások csoporttagként keletkezett veszteségei,
 • a csoporttagok egymás közötti (csoporttagként megkötött) ügyletei mentesülnek a transzferár korrekciós szabályok alól, illetve a transzferár dokumentációs kötelezettséget csak a csoportos társasági adóalany szintjén (vagyis a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozások viszonylatában) kell teljesíteni.

A csoportos tao-alanyiság feltételei

Azok a gazdasági társaságok választhatják a csoportos társasági adóalanyiságot:

 • amelyek belföldi illetőségű adózónak minősülnek,
 • a csoporttagok között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn,
 • a csoporttagok mérlegforduló napja megegyezik,
 • a csoporttagok könyvvezetésének pénzneme és a könyvvezetésük szabályai azonosak.

Hogyan nyújthatják be bevallásukat a csoportos tao alanyok?

A csoportos tao-alanyiság a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csoporttag az egyedi adóalapjáról adóévenként levezetést készít, és erről az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tesz a csoportképviselő és NAV felé.  Ezekről az adatokról a csoportképviselő a csoport adóbevallásában adatot szolgáltat a NAV-nak.

A csoport adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege, amelyet a csoportos adóalanyiság elhatárolt veszteségére vonatkozó speciális szabályok szerint csökkenteni lehet. A csoport adóévi elhatárolt vesztesége az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok adóalapjainak összege (amennyiben az a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett). A csoport adóévi fizetendő adóját a csoporttagok között az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell felosztani. 

A csoport elhatárolt vesztesége az alábbiak szerint számolható el: 

 • a keletkezése adóévében és az azt követő öt adóévben számolható el a csoport adóalapjának csökkentéseként,
 • legfeljebb az (elhatárolt veszteség figyelembevétele nélkül számított) egyedi adóalapok összegének 50 százalékáig.  

További részleteket itt olvashat a csoportos társasági adózás szabályairól!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom