Facebook image
Mentés

Új jövedéki szabályozás, itt a nyilatkozatok ideje!

Az új jövedéki törvény fontos célja az egyszerűsítés, az egységesítés, a gazdálkodók adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése. Ennek érdekében az új szabályozás meghatározó tartalmi és szerkezeti változtatásokat tartalmaz.

Korábban részletesen foglalkoztunk az új jövedéki szabályozás főbb részeivel, bemutatva, hogy az utóbbi idők legnagyobb jövedéki igazgatási változásai miben érhetők tetten.

Az új Jöt. alapvetően 2017. január 1-jén lép életbe, azonban a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató gazdálkodóknak korlátozott idő áll rendelkezésükre a változásokra való felkészülésre. Tevékenységük áttekintése mellett rendkívül fontos határidők következnek a hatályba lépésig, amelyre az alábbiakban hívjuk fel a figyelmet.

Adóraktári engedélyhez kapcsolódó határidők

Azon adóraktári, bejegyzett kereskedői, bejegyzett feladói, felhasználói, illetve jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak, akik 2016. december 31. után is folytatni kívánják tevékenységüket, 2016. november 30-ig nyilatkozniuk kell:

 • a jövőbeni tevékenységük formájáról,
 • az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére használt kommunikációs csatornáról,
 • a jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, valamint
 • a szabadforgalomba bocsátás adatszolgáltatásáról.

Az egyszerűsített adóraktári engedélyhez kapcsolódó határidő

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes gazdálkodóknak 2016. december 10-ig kell nyilatkozniuk, hogy

 • tevékenységüket kisüzemi bortermelőként, vagy
 • egyszerűsített bor-adóraktárként kívánják folytatni.

Az Országgyűlés által a nyáron elfogadott új jövedéki törvényben (2016. évi LXVIII. Törvény), megszabott határidők kiemelten fontosak, mivel elmulasztásuk jogvesztő jellegű. A fenti gazdálkodók által vezetett nyilvántartásokat 2016. december 31-ig le kell zárni, és azok adatait az új szabályozás szerinti nyilvántartásba átvezetni.

A gazdálkodók korábbi engedélyei 2016. december 31-ével hatályukat vesztik, és helyettük új, elektronikus engedélyt kapnak a vámhatóságtól.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom