Mentés

ECJ: Az EB legalizálta a Bitcoint vagy csak mentesítette az áfa alól?

2015. október 22-én hozta nyilvánosságra az Európai Bíróság (EB) a C-264/14. sz. (David Hedqvist) ügyben született döntését, amelyben arról kellett állást foglalnia, hogy a bitcoinok nemzeti (hivatalos) devizára való váltása áfa köteles vagy áfa mentes tevékenységnek minősül-e.

Ezt az ítéletet már régóta várták a bitcoin kereskedők és más felhasználók, mivel az EB egy számukra esetlegesen kedvezőtlen döntése esetén jelentős hátrányt szenvedhetett volna a bitcoin használata az Európai Unióban más országokhoz képest.

A Bitcoin egy digitális fizetőeszközt, a bitcoinokat (BTC) kezelő rendszer. Ez egy decentralizált rendszer, azaz nem kötődik egy központi irányító rendszerhez sem. A bitcoinok digitálisan léteznek, a rendszerbe bekapcsolódva mindenki saját maga rendelkezik az általa tulajdonolt bitcoinok felett. Bitcoinhoz a felhasználók nemzeti valutáért való vásárlással, bitcoin bányászattal vagy termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások ellenértékeként juthatnak. A bitcoin-szabályozás még világszerte gyerekcipőben jár, sok ország jogrendszerében nem tisztázott. Az Európai Központi Bank szerint a pénzügyi szektor hagyományos szabályait nem lehet alkalmazni a Bitcoinra, többek között azért sem, mert nincs egy központi elszámoló háza. A brit hatóságok szerint a bitcoin nem illegális, de nem is szabályozott. Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) figyelmeztette a felhasználókat a Bitcoin használat potenciális kockázatairól – ha a Bitcoin rendszer egyik napról a másikra megszűnik, nem biztos, hogy lesz majd olyan személy, akit ez miatt felelősségre lehet vonni és aki megtéríti a „beragadt” eszközöket. Hatóságok általában a gazdasági szereplőire bízzák, hogy – e figyelmeztetés ellenére – elfogadják-e bitcoint ellenérték kiegyenlítésének módjaként és e kérdésben általában nem kívánnak beavatkozni.

Szabályozott vagy nem szabályozott, de hogyan kell adózni, ha valaki bitcoin-átváltási tevékenységbe kezd: úgymint hagyományos pénzváltási tevékenység után vagy esetleg másképp – lényegében ez volt a kérdés, amit az Európai Bizottságnak el kellett döntenie. A bitcoin-szabályozás egyik fontos lépése tehát az EB döntése, ami mind a 28 EU tagállam vonatkozásában rendezi a bitcoin adójogi kezelését.

Tényállás

David Hedqvist Svédországban tervezett beindítani egy olyan vállalkozást, amely a honlapján keresztül „hagyományos” (hivatalos nemzeti) deviza és bitcoin (virtuális deviza) váltásával foglalkozna. A vállalkozás szolgáltatásának ellenértéke a hagyományos pénzváltókhoz hasonlóan jutalék lenne. A vállalkozás beindítása előtt feltételes adómegállapítás iránti kérelemmel fordult Hedqvist úr a svéd adójogi bizottsághoz. Ez a bizottság úgy döntött, hogy ez a fajta deviza váltási tevékenység áfa mentes szolgáltatás. Ezzel a döntéssel azonban nem értett egyet a svéd adóhatóság, így az ügy bíróság elé került. A svéd bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az EB-hez, így született meg a mostani döntés.

Az EB részére feltett kérdések

Az EB-nek a következő két kérdést kellett megválaszolnia:

  1. Ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak kell-e tekinteni az értékesítő által az átváltási árfolyamba épített ellenérték fejében végrehajtott, virtuális deviza és hagyományos deviza átváltása, illetve visszaváltása formájában megvalósuló ügyleteket?
  2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell e értelmezni a HÉA irányelv 135. cikk (1) bekezdését, hogy a fent említett átváltási ügyletek adómentesek?

A HÉA irányelv 135. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében a tagállamok mentesítik a héa (áfa) alól azon ügyleteket, amelyek törvényes fizetőeszközként szolgáló devizára, bankjegyre és érmére vonatkoznak.

A döntés

Az EB első lépéseként azt állapította meg, hogy a hagyományos és virtuális devizák közötti átváltási tevékenység nem termékértékesítés, hiszen nem kézzelfogható, birtokba vehető dolgok átadása történik, így ezen tevékenység csak szolgáltatásnyújtás lehet. A deviza váltási tevékenység pedig ellenérték fejében történik, mivel az a jutalék, amely Hedqvist úr társasága kap az ügyfelektől, egyrészt egyenes következménye a társaság és az ügyfél közötti jogviszonynak, másrészt pedig a felek megállapodása kiterjed arra a haszonkulcsra is, amelyet a társaság a devizák átváltása során szerződés szerint kalkulál.

Az EB álláspontja szerint a HÉA irányelv 135. cikk (1) bekezdésének d)-f) pontja szerinti ügyletek esetén a „héa mentességek célja többek között az adóalap, valamint a levonható héaösszeg meghatározásával kapcsolatos azon nehézségek kiküszöbölése, amelyek a pénzügyi ügyletek adózásának keretében felmerülnek. Márpedig a nem hagyományos devizákat – vagyis az egy vagy több országban törvényes fizetőeszközöktől eltérő pénzeket – érintő ügyletek pénzügyi ügyletnek minősülnek, amennyiben e devizákat az ügylet felei a törvényes fizetőeszköz alternatívájaként elfogadtak, és azoknak nincs más céljuk, mint az, hogy fizetőeszközként használják.” A tényállásban leírt átváltási ügyletek esetében pedig lényegében ugyanazok a nehézségek jelentkeznek az adóalap és a levonható adó megállapítása során, mint a hagyományos átváltási ügyleteknél.

Tekintettel arra, hogy a bitcoin virtuális devizának nincs más célja, mint az, hogy fizetőeszközként használják, és e tekintetben egyes gazdasági szereplők elfogadják azt, ezért az EB úgy döntött, hogy indokolt a héamentesség alkalmazása a bitcoin és a hagyományos devizák átváltására irányuló szolgáltatás esetén is.

A konklúzió

Az EB ezen döntésében határozottan irányt mutatott a bitcoin alkalmazásának áfabeli megítélése kapcsán. Az ítélet többi, általunk nem részletezett részében összefoglalja a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos tevékenységek áfabeli megítélésének szempontjait is, amely más ügyletek esetén is hasznos hivatkozási alapul szolgálhat számunkra.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom