Facebook image
Mentés

ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 7. rész

A C‑44/11. sz. Deutsche Bank AG ügy
A tényállás: A németországi székhelyű Deutsche Bank AG értékpapírvagyon-kezeléssel (portfólió-kezeléssel) kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtott befektetőknek.

Az értékpapír kezelés (portfólió-kezelés) során a Deutsche Bank AG lényegében kétféle szolgáltatást nyújtott: egyrészt díjazás ellenében, saját mérlegelése alapján értékpapírokat kezelt (döntött értékpapírok vételéről és eladásáról),másrészt megtett minden olyan intézkedést, ami az értékpapírok kezelése során célszerűnek tűnt (vagyis az ügyfelek nevében végre is hajtotta a döntéseit).
A hatodik áfa irányelv szerint az értékpapír közvetítési ügyletek adómentesek voltak, kivéve az értékpapír kezelést.
A Deutsche Bank AG úgy vélte, hogy a portfólió-kezelési tevékenysége, mint a hatodik áfa irányelv (és a német áfa törvény) szerinti értékpapírok közvetítése adómentesnek minősült.
A német hatóságok azonban úgy ítélték meg, hogy a szolgáltatások, mint a hatodik áfa irányelv (és a német áfa törvény) szerinti vagyonkezelési szolgáltatások adókötelesek voltak.

Az EB részére feltett legfőbb kérdés

Az olyan portfólió-kezelés, aminek során kétféle szolgáltatásnyújtás történik: egyrészt díjazás ellenében saját mérlegelés alapján döntés értékpapírok vételéről és eladásáról, másrészt a döntések végrehajtása az ügyfelek nevében az értékpapírok tényleges eladása, vagy vétele révén egyetlen egységes, vagy külön szolgáltatásnyújtásnak minősül?

A döntés

Az EB először is leszögezte, hogy a Deutsche Bank AG által végzett portfólió-kezelés több elemből álló, összetett szolgáltatásnyújtást képez. Az EB – a C-41/04. sz. Levob-ügyhöz hasonlóan – ismét megerősítette: egységet képező szolgáltatásnak tekinthető, ha az ügyletek annyira szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy azok gazdasági szempontból objektíve egyetlen egységet alkotnak.
Kifejtette, az értékpapír kezelés (portfólió-kezelés) során a Deutsche Bank AG lényegében kétféle szolgáltatást nyújtott: egyrészt az ügyfél vagyonának elemzésére és felügyeletére irányuló, valamint az értékpapír tényleges vételére és eladására vonatkozó szolgáltatást.
Ez a két szolgáltatás egymástól elkülönülten is végezhető (így például az ügyfél kérhet csak tanácsadási szolgáltatást, ha inkább maga szeretne a pénzügyi műveletekről dönteni és azokat végrehajtani). Az átlagos befektető ügyfél azonban az olyan portfólió-kezelés során, mint amit a Deutsche Bank AG végzett éppen a két szolgáltatási elem kombinációját kereste. Az értékpapírok eladásához, vagy tartásához kapcsolódó döntés – megfelelő szakértői elemzés alapján – ugyanis mit sem érne, ha e döntést a szolgáltató nem hajtaná végre. Ezért a Deutsche Bank AG által nyújtott szolgáltatások nem csak egységes szolgáltatást képeznek, de azon belül azonos szinten álló, elválaszthatatlan szolgáltatásokat is. Mindezek alapján az EB arra a következtetésre jutott, hogy a szolgáltatásegység áfa kötelesnek minősül, mivel csupán a szolgáltatásegység egyik része (értékpapírok vétele és eladása) sorolható a hatodik áfa irányelv áfa mentességi szabályai alá. Az értékpapírok közvetítésére vonatkozó adómentességet szigorúan kell értelmezni, mivel az kivételt jelent a főszabályhoz, vagyis a szolgáltatásnyújtás adókötelességéhez képest.

A konklúzió

Döntésében az EB a korábbi vonatkozó ítéleteiben foglalt elveket finomította tovább. Az eset alapján az összetett ügyletek jellemzői az alábbi, nem teljeskörű, illetve konklúzív felsorolásban foglalhatók össze:

  • Az olyan értékpapír-kezelés (portfólió-kezelés),aminek során kétféle szolgáltatásnyújtás történik: egyrészt díjazás ellenében, saját mérlegelés alapján értékpapír kezelése (döntés értékpapírok vételéről és eladásáról),másrészt a döntések végrehajtása (vagyis az ügyfelek nevében az értékpapírok eladása, vagy vétele) egyetlen egységes szolgáltatásnyújtásnak tekintendő.
  • Abban az esetben, ha csupán a szolgáltatásegység egyik része (értékpapírok vétele és eladása) sorolható az áfa mentesség szabályai alá, az egységes portfólió-kezelési ügylet áfa kötelesnek minősül, tekintettel arra, hogy az adómentességet szigorúan kell értelmezni.

ECJ áfa jogeseteiről szóló korábbi bejegyzéseinket itt olvashatja:

ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában?
ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 2. rész
ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 3. rész
ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 4. rész
ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 5. rész
ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 6. rész

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom