Facebook image
Mentés

Pórul járhatunk ha nem vagyunk előrelátóak! Buktatók az EKAER rendszer garancia formájában nyújtott kockázati biztosítékával

Az az adózó, aki nem felel meg az EKAER rendszerben a kockázati biztosítékhoz kapcsolódó mentességi feltételeknek, és úgy dönt, hogy a kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenysége miatti kockázati biztosítékadási kötelezettségét garancia formájában nyújtja, számos buktatóval kell szembesülnie e kötelezettsége teljesítése során.

Rögtön az elején nem árt tisztában lenni vele, hogy addig ugyanis nem tud az érintett EKAER számot kérni, ameddig a garanciát az adóhatóság nem vette nyilvántartásba.

És már az első körben jobb, ha előre számolunk a nyilvántartásba vételi eljárás ügyintézési határidejével, ami 30 nap.

De! Ezután jöhet az igazán kellemetlenebb meglepetés, amikor azzal szembesülünk a nyilvántartásba vétel során, hogy valami nem jó, és az adóhatóság által kiadott hiánypótlási felhívás miatt számolnunk kell a nyilvántartásba vétel elhúzódására, illetve ebből kifolyólag esetlegesen a kérelem elutasítására is. Az adóhatóság ugyanis szigorúan, mereven ragaszkodni fog az általa szükségesnek ítélt szófordulatokhoz. Így ne hagyjuk figyelmen a kapcsolódó tájékoztató tüzetes átolvasását sem.

Csak csendben jegyezzük meg, hogy annak ellenére, hogy már az év végi szabályozásban is szerepelt a kockázati biztosítékadás e formája, az adóhatóság csak majd három hónapos késéssel adott ki részletes tájékoztatót a kapcsolódó alaki és tartalmi követelményekről. A bevezetés tesztüzemi időszakában biztosan sok vállalkozásnak jól jött volna, ha hamarabb kap tájékoztatást a várható követelményekről. Talán az is célszerű lett volna, ha az adóhatóság a vállalkozásokat azzal is támogatja, hogy egy sablon garanciaszerződést tesz elérhetővé, hasonlóan az adóhatóság által elfogadott meghatalmazásokhoz, mert sok esetben még a tájékoztatóban leírtak alapján sem egyértelmű milyen szófordulatot szeretne látni az adóhatóság a garanciaszerződésen.

Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a garanciát nyújtó pénzintézettel is el kell fogadtatni az adóhatóság által kért kiegészítéseket, ami szintén késést eredményezhet az eljárásban, bár a pénzintézetek EKAER fronton biztosan rugalmasabbak lesznek a NAV-nál.

Mindezek alapján előfordulhat, hogy a NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számlára kell majd utalni addig a biztosíték bizonyos összegét, amíg az adóhatósági nyilvántartásba vételi eljárás elhúzódik. Ellenkező esetben ugyanis nem tud az érintett EKAER számot kérni, ami pedig magával vonhatja az áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság kiszabását, illetve a hatósági zár, esetlegesen a lefoglalás alkalmazását.

Mindezek alapján javasoljuk a legkörültekintőbb eljárást a kockázati biztosíték garancia formájában nyújtása során.

Néhány kiemelésre kerülő tartalmi elem, amely eltér a piacon használt garanciaszerződésektől:

 • Akár a garanciaszerződésnek, akár egy külön nyilatkozatnak, de tartalmaznia kell, hogy a garantőr tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel, és érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására.
 • A szerződés lehetőség szerint szó szerint idézze a kötelezettségvállalás jogszabályi rendelkezéseit, miszerint a garantőr kötelezettséget vállal, hogy az állami adó-és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül, a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára vagy számlákra megfizetik az adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozását, a garancia összegének erejéig.
 • Kedvezményezett maga a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) legyen (tehát nem az illetékes adóigazgatóság, vagy Központi Hivatal).
 • Egyértelműen meg kell határozni az érvényesség kezdő és végső időpontját, ami legalább az adóhatósághoz történő benyújtás napjától számított 60 napig kell, hogy érvényes legyen. Nem elegendő egy adott időszak meghatározása.
 • Tartalmazza azt a szófordulatot, hogy a garancia az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adó- és vámhatóság (Kedvezményezett) jóváhagyásával visszavonható.
 • A nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom