Facebook image
Mentés

Változások a környezetvédelmi termékdíj kapcsán

Bár a kormány 2013-ban év közben is számos alkalommal módosította a Környezetvédelmi Termékdíjról szóló törvényt érintő szabályokat, az Országgyűlés az adótörvényeket módosító csomag részeként további jelentős változtatásokat vezetett be e jogszabállyal kapcsolatban is.

Változások az újrahasznosítható csomagolószerek tekintetében

Új elemként jelenik meg, hogy a környezetvédelmi termékdíj törvény már elkülönítetten kezeli a bérbe adott újrahasznosítható csomagolószereket, és elkülönítetten tárgyalja ezek mentességét is.

Továbbá 2014. január 1-től a törvény már lehetőséget ad arra is, hogy vagy bizonyos feltételek teljesítése esetén ne keletkezzen termékdíj fizetési kötelezettség, vagy ne kelljen megfizetni a termékdíjat az újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig történő felhasználása esetén.

Termékdíj raktár

Teljesen új elemként a jogalkotó 2014. július 1-től lehetőséget ad termékdíj raktári engedélyek beszerzésére. A termékdíj raktár egy olyan, az állami adóhatóság engedélyével üzemeltetett belföldi ingatlan, ahol a jogszabályban és a kapcsolódó kormányrendeletben leírt feltételek szerint környezetvédelmi termékdíj-köteles termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető, kezelhető és tárolható. Ennek megfelelően megkülönböztetünk ipari és kereskedelmi termékdíj raktárat. A kereskedelmi termékdíj raktárat kizárólag a termékdíjköteles termékek kezelésére, állagmegóvására lehet használni.

A termékdíj raktár legnagyobb előnye, hogy nyilatkozattételt követően a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek termékdíj nélküli áron tárolhatóak benne, és a nyilatkozattevő az a kereskedő is lehet, aki az értékesítési láncban korábban szerepel. Emellett ipari termékdíj raktár esetén a betároló kereskedő a korábban termékdíjjal növelt áron beszerzett termékek után ráadásul vissza is igényelheti a környezetvédelmi termékdíjat. A termékdíj raktáron belüli termékértékesítés termékdíjmentes lesz.

Ez az új lehetőség lényegesen több mozgásteret adhat a feldolgozóiparnak és a termékdíjköteles termékek kereskedelmének. Tekintettel arra, hogy az engedély megszerzése lényegesen egyszerűbb, mint például egy adóraktári engedély megszerzése, illetve nem is szükséges pénzügyi biztosítékot nyújtani az adóhatóság felé, ezért érdemes lehet az értékesítési struktúrákat és a feldolgozási folyamatokat is úgy átalakítani, hogy szerepeljen egy termékdíj raktár a folyamatban.

Definíciók változása

Korábban a környezetvédelmi termékdíj törvény nem minden esetben tartalmazott pontos meghatározásokat egy-egy fogalom leírásakor. A jogalkotó ezt felismerve pontosított a törvényben bizonyos definíciókat annak érdekében, hogy megszüntessen bizonyos kiskapukat, illetve segítse a jogértelmezést, emellett pedig új fogalmakat is bevezetett. Ennek keretében pontosították a forgalomba hozatal, a kereskedelmi csomagolás, a kereskedelmi csomagolószer, és a reklámhordozó papír definícióját, illetve új definícióként bevezették az ipari és kereskedelmi termékdíj raktár fogalmát, illetve az újbóli felhasználásra történő előkészítés definícióját is.

Forgalomba hozatal – speciális új szabály a teljesítési helyre

Főként az olyan kereskedelmi tranzakciók esetében, ahol áfa-regisztrált társaság is szerepelt az értékesítési láncban, sokszor kérdésként merült fel, hogy egyáltalán történt-e belföldi forgalomba hozatal, azaz ki volt az első belföldi forgalomba hozó, akinek a termékdíjat meg kell fizetnie. A definíció pontosításával egy új speciális szabályt vezetett be a jogalkotó, amely segít a fenti tranzakciók esetén is eldönteni, hogy ki minősül környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettnek.

Eljárásrendi változások

A termékdíj-átalány fizetésére jogosult, továbbá az egyéni hulladékkezelést teljesítő, illetve a készletre vétellel történő megfizetést választó kötelezettnek az erre vonatkozó bejelentést mostantól egységesen január 31-ig kell megtennie. A január 31-i határidő jogvesztő.

Lényeges eljárásrendi változás emellett az is, hogy az átvállalási szerződések nyilvántartásba vételéről az adóhatóság január 1-ét követően már mindkét felet értesíti, illetve a módosításról is mindkét fél kap visszaigazolást.

Végezetül szeretném felhívni a társaságok figyelmét a termékdíj szabályozásának a hulladékgazdálkodási szabályozáshoz történő kapcsolódására is. A Termékdíj megfizetése nem minden esetben mentesíti a gazdálkodókat hulladékgazdálkodási kötelezettségeik alól. Emiatt szükséges lehet nem csak a termékdíj szabályozást, hanem a hulladékgazdálkodási előírásokat is áttekinteni!

Termékdíjat érintő tételeket a korábbi posztunkban talállhatja meg.»

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom