Facebook image
Mentés

Beruházások, kapacitásbővítések fel- vagy összeszerelési tevékenységének áfa-kockázatai

Számos, főként a gyártó- és építőiparban tevékenykedő ügyfelünk szembesül adózási nehézségekkel, amikor zöldmezős beruházás, vagy gyártókapacitás bővítés során fel- vagy összeszereléssel járó terméket értékesítenek, vagy ilyen jellegű szolgáltatást nyújtanak ügyfeleiknek. Ezen ügyletek áfa-rendszerbeli megítélése meglehetősen bonyolulttá válhat. Ennek egyik fő oka, hogy a szerződéses és gazdasági kontextus alapján számos különböző típusú ügylet merülhet fel, melyek áfa-kezelése eltérő lehet.

A fel- vagy összeszerelés legjellemzőbb esetei és adózási kihívásai 

Fel- vagy összeszereléssel járó ügyletek a kereskedelem számos területén előfordulhatnak, például, egy külföldi cégtől vásárolt, szerszámgyártáshoz használt gép Magyarországon megvalósuló telepítéséhez, illetve egy magyar cég munkavállalói által külföldön történő napelempark létesítéshez   is ilyen jellegű munkák szükségesek.

A nemzetközi piacra kilépni kívánó vállalkozásoknak figyelembe kell venniük az érintett ország helyi szabályait. Ezek az előírások eltérhetnek a vállalkozás székhelye szerinti országban alkalmazott szabályoktól, és fennáll annak a kockázata is, hogy az adott országban, ahol az ügyletet bonyolítják, áfa-regisztrációra lesz szükség. 

Az említett szabályozásbéli eltérés abból adódik, hogy az Európai Uniót tagállamainak általános forgalmi adóval kapcsolatos jogszabályai az uniós Héa-irányelvre épülnek, azonban az irányelv implementációja a tagállamok között eltérő lehet.

A fel- és összeszereléssel járó ügyleteknek számos formája létezik.  Bizonyos vállalkozások fel- vagy összeszereléssel járó termékértékesítéssel foglalkoznak. A másik jellemző eset, a fel- vagy összeszereléssel járó szolgáltatásnyújtás, amely a legtöbb esetben alvállalkozók bevonásával történik. Az ilyen típusú ügyletek egy része ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtásnak minősül, másik része pedig termékértékesítésnek.

Regisztrálok a részletekről szóló webináriumra

Áfa kérdések a fel- vagy összeszerelési tevékenységhez kapcsolódóan

Az érintett szereplők áfa státusza még bonyolultabbá teheti az ilyen típusú ügyletek megítélését. Éppen ezért a munka megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy az ügylet szereplőinek hol van gazdasági célú letelepedettségük, rendelkeznek-e állandó telephellyel, áfa-regisztrációval, illetve áfa szempontból más releváns jelenléttel az adott országban. Ezeket a kérdéseket fontos megválaszolni annak megállapításához, hogy helyi áfát kell felszámítanunk, vagy alkalmazható a fordított adózás mind a bejövő (beszerzési),mind a kimenő (értékesítési) oldalon.

Végül de nem utolsósorban fontos ügyelni arra is, hogy az ügyletek alapjául szolgáló szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentáció összhangban legyen az érintett szereplők szándékával, az ügylet tényleges gazdasági hátterével, illetve a számlázással.

Szeretnék szakértővel konzultálni!

A fel- vagy összeszereléshez kapcsolódó speciális szabályok

Áfa-szempontból, amennyiben egy ügylet az áfa hatálya alá tartozik, akkor az lehet termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás. Az ügylet teljesítési helyének és az adófizetésre kötelezett személynek a megállapításához figyelembe kell venni a vonatkozó általános vagy speciális szabályokat. A fel-és összeszereléssel járó termékértékesítésre speciális szabályok vonatkoznak.

Amennyiben az értékesített termékek fel- vagy összeszerelés tárgyát képezik, a teljesítés helye az a hely lesz, ahol a fel-és összeszerelés történik. Ha a szóban forgó ügylet szolgáltatás, vizsgálni kell, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősül-e. Csak akkor alkalmazhatjuk a teljesítés helyére vonatkozó főszabályt, ha egyik speciális szabály alkalmazhatósága nem merül fel. Amennyiben a szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódik, így a teljesítés helye az ingatlan fekvésének helye lesz.

A fel- és összeszereléssel járó termékértékesítésekre különleges szabályok vonatkoznak az adófizetésre kötelezett személy vonatkozásában is, hiszen bizonyos feltételek teljesülése esetén fordított adózási mechanizmus alá tartozhatnak az ilyen típusú ügyletek.

Hogyan csökkenthetőek a fel- vagy összeszerelési tevékenységhez kapcsolódó áfa-kockázatok?

Az RSM Hungary segít az érintett vállalkozásoknak átlátni a fel- vagy összeszerelésre vonatkozó komplex áfa-szabályozást. Ezen túlmenően segítünk meghatározni a vállalkozás által végzett tevékenység pontos gazdasági tartalmát, választ adva ezzel arra, hogy hol van az adott ügylet teljesítési helye, melyik szereplő köteles az megfizetni az áfát, illetve, hogy az ügyfélnek az adott országban kell-e HÉA-nyilvántartást végeznie az ilyen tevékenység végzéséhez.

A fentiek megállapításához további kérdéseket kell vizsgálni, például, hogy az ügyfél által értékesített termékeket egy másik szereplő szereli össze a megrendelő nevében, vagy a fel- és összeszerelési munkákat is a vállalkozás végzi? Csak termékértékesítés történik? Az összeszerelési munkák termékértékesítés nélkül történnek? A fel-és összeszerelés tárgyát egy ingatlan képezi?

Összességében elmondható, hogy a fel- vagy összeszereléssel kapcsolatos ügyletek adózási szempontból meglehetősen összetettek. Amennyiben a vállalkozások nem megfelelően kezelik ezen ügyleteket áfa szempontból, akkor az kockázatot jelenthet számukra. A kockázatok mérséklése érdekében az RSM tanácsadói ilyenkor részletesen megvizsgálják az ügyleteket, megállapítják a helyes áfakezelés módját, áttekintik a szerződéses hátteret és a kapcsolódó számlázást is. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk bátran.

Keresse szakértőinket!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom