Facebook image
Mentés

Nyakunkon a DAC7 - a webáruházak és digitális platformüzemeltetők újabb kötelezettsége!

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésének adózási lekövetésére az EU már évek óta kidolgozott egy ütemtervet, amelynek legújabb állomása az ún. DAC7 együttműködés és automatikus információcsere. A 2021/514/EU irányelv implementálása és alkalmazása minden tagállamban kötelező, így a platformszolgáltatók nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége (DAC7) Magyarországon is hatályba lépett 2023. január 1-jével.

Mi is az a DAC7?

A DAC7 elsődlegesen az ún. digitális platformok üzemeltetőire ró kötelezően átvilágítási-, adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettséget.  Ez alapján az uniós tagállamok automatikus információcserét hajtanak végre adóellenőrzési tevékenységük támogatása érdekében. Az EU-s kötelezettségeknek való jogszerű megfelelés fontos, ugyanis az egyes tagállamok adóhatóságai a kapott információkat mind jövedelemadó-, mind áfa kötelezettségek tekintetében felhasználhatják.

Ennek érdekében a platformüzemeltetők kötelesek az adóhatóság felé számos olyan adatról információt szolgáltatni az általuk működtetett felületen terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó partnerekről, amelyekre eddig talán nem volt ilyen mértékben rálátásuk! Így többek között a tranzakciók összegéről, az érintett pénzforgalmi számla bizonyos adatairól, de akár magánszemélyek adatairól is. A webes, online, vagy mobil App platformon értékesítők kötelezettségének része az ügyfélátvilágítás is. Ennek keretében a platformüzemeltetők kötelesek ügyfeleik egyes azonosító adatainak beszerzésére, bejelentésére és időszakos felülvizsgálatára is.

Ismerje meg a DAC7-hez kapcsolódó szolgáltatásunkat!

Új fogalmak: platform, szoftver

A DAC7 kapcsán új fogalmakkal is meg kell ismerkednünk, amelyek gyakorlati értelmezése sok esetben problémákba ütközhet. 

MIt ért a DAC7 szabályozás a platform kifejezés alatt?

Fontos, hogy platform alatt nem csak a klasszikus termékértékesítést végző webáruházak értendők!

Platform minden, a felhasználók számára hozzáférhető: 

 • szoftver (honlapok és azok részei is) és
 • alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat),

amely lehetővé teszi az értékesítők számára a többi felhasználóval történő kapcsolatfelvételt és az értékesítést az alábbiakban részletezett, ún. érintett tevékenység közvetlen vagy közvetett, a felhasználók számára történő elvégzése céljából.  Az elhatárolást segíti, hogy platformnak minősülhet az érintett tevékenység ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen megoldás is.

A platform értelmezése ugyanakkor nem foglalja magában:

 • Azon szoftvert, amely az érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelését, automatizált fizetési megoldásokat teszi lehetővé.
 • Az érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítése vagy hirdetése (bannerek),illetve a felhasználók valamely platformra történő átirányítása vagy áthelyezése sem keletkeztet DAC7 jelentéstételt.

A webes vásárlások zöme érintett lehet

A DAC7 a digitális platformokon keresztül végzett tevékenységek nagy részére kiterjedhet, az alábbi, ún. érintett tevékenységek eshetnek adott feltételek mentén adatszolgáltatási kötelezettség alá:

 • ingatlan bérbeadás (beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, egyéb ingatlant és parkolóhelyet)
 • személyi szolgáltatások nyújtása
 • termékek értékesítése
 • közlekedési eszköz bérbeadás.

Kik mentesülhetnek az adatszolgáltatás alól?

A jogalkotó két esetben ad mentesítést a kötelezettségek alól:

 • a platformüzemeltető az adatszolgáltatási (naptári) időszakban kevesebb mint 30 áruértékesítést tett lehetővé, és ezek kifizetett vagy jóváírt ellenértékének teljes összege nem haladta meg a 2 000 EUR-t; illetve
 • több mint 2 000, közvetített ingatlanra vonatkozó ingatlan bérbeadás útján végzett érintett tevékenységet tett lehetővé.

Mire érdemes figyelni a DAC7 kapcsán a webáruház és digitális platform üzemeltetőknek?

A DAC7 kötelezettség a fentieken túl sok egyéb részletszabályt tartalmaz, de összegyűjtöttünk pár tudnivalót, melyre már most érdemes kiemelten figyelni és a szükséges intézkedéseket megtenni:

 • nem csak uniós platformüzemeltetők lehetnek érintettek a kötelezettség tekintetében; 
 • az első adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 2024. január 31.,
 • de a már működő platformüzemeltetőknek 2023. február 15-ig regisztrálni kellett ezen minőségüket a NAV-nál;
 • a platformüzemeltetőket legkésőbb 2023. december 31-ig átvilágítási kötelezettség terheli a szerződésben álló értékesítő partnerei kapcsán, melynek során a beszerzett információk megalapozottságát az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők kötelesek ellenőrizni;
 • az értékesítőkre vonatkozó számos szervezeti adat mellett az értékesítési bevételekről is adatot kell szolgáltatni;
 • 10 évig terjedő nyilvántartási kötelezettség;
 • a kötelezettségek nem megfelelő teljesítése 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Miben tud segíteni az adótanácsadó?

A fentiekből látható, hogy a platformüzemeltetők nincsenek könnyű helyzetben a kötelezettségek feltérképezése kapcsán. Számos részletszabályra és határidőre figyelemmel kell lenni, beleértve a meglévő rendszerek és folyamatok adaptálását és újragondolását is. Minél nagyobb értékű a forgalom, és minél nagyobb az ügyfélszám, vagy nagy számú partnerrel működik együtt a platform, annál összetettebb lesz a megfelelési, vagy adatszolgáltatási folyamat is.

Keresse szakértőinket!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom