Facebook image
Mentés

Szigorítást hozhat a tavaszi adócsomag az ingatlanszektor számára

A tavaszi adócsomag bővítheti a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát az illetékekről szóló törvény tervezett módosításával, amely bizonyos esetekben többlet illetékkötelezettséget eredményezhet.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság most

Az illetékekről szóló törvény (Itv.) hatályos definíciója alapján azok a gazdálkodó szervezetek minősülnek belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, amelyek:

  • mérlegükben kimutatott eszközein belül (bizonyos korrekciós tételek alkalmazásával) a belföldön fekvő ingatlanok mérleg szerinti értéke meghaladja a 75 százalékot, vagy 
  • olyan gazdálkodó szervezetben rendelkeznek minimum 75 százalékos közvetlen vagy közvetett részesedéssel, amely a fenti feltételnek megfelel.

Az Itv. hatályos részletszabályai arra is kitérnek, hogy mérleg alatt a vagyonszerzést megelőzően rendelkezésre álló utolsó beszámolóban elfogadott mérleget, ennek hiányában (újonnan alapított társaság esetében) a nyitó mérleget kell érteni.

A jelenlegi szabályok értelmében tehát amennyiben egy társaság a legutolsó mérlegadatok alapján nem minősül belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, a részesedést megszerző félnek nem keletkezik visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettsége. Még akkor sem, ha a jogszabály alapján figyelembe veendő mérleg elfogadása óta esetleg szerzett belföldi ingatlant.

komplex ingatlanberuházási megoldások

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság az adócsomag után

Ezen a helyzeten változtatna a beterjesztett új szabály. A törvénymódosítási javaslat értelmében az utolsó mérleg óta megtörtént változások is befolyásolják a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társasági státust. 

A definíció akként egészülne ki, hogy amennyiben az utolsó beszámolóban elfogadott mérleg és a vagyonszerzés időpontja között - akár pozitív, akár negatív előjelű – olyan változás történne az eszközöket illetően, amely a „belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság” státuszra is hatást gyakorol, úgy az utolsó mérleg óta történt változásokból eredő korrekciókat el kell végezni.

A törvénymódosítási javaslat ezzel az „ingatlanos társaság” minősítés alapjául szolgáló, aktuális eszközértéket tükröző mérleg hiányából fakadó, ezáltal adótervezésre alapot adó joghézagot kívánja megszüntetni. Az indoklás szerint a korrekciót csak abban az esetben szükséges elvégezni, amennyiben ez befolyásolja a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság státuszát. Ennek alátámasztása történhet közbenső mérleg készítésével vagy a vagyonszerzés (illeték kötelezettség keletkezésének napja) napjára zárt főkönyvi eszközszámlákkal.

Abban az esetben, ha a módosítási javaslat elfogadásra kerül, az új szabályok a módosító törvény kihirdetését követő 31. napon, azaz még várhatóan 2021-ben hatályba lépnek.

A fentiek jelentős változásokat hozhatnak az illetékkötelezettség megállapítása kapcsán. Amennyiben olyan társaság részesedését vásárolnánk meg, amely az utolsó beszámolóját követően az ingatlanjait elidegenítette, az ezentúl nem esne illetékkötelezettség alá. Ugyanakkor amennyiben a megszerezni tervezett társaság a részesedésszerzésig olyan ingatlant szerzett, amely révén belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősülne, a részesedésszerző illetékkötelezettsége fennállna függetlenül attól, hogy a társaság utolsó mérlege szerint az eszközök összetétele alapján még nem minősülne „ingatlanos társaságnak”.

Bár az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok részesedésének megszerzése esetében eddig is figyelembe vette a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét a tranzakciók minősítése során, önmagában az a tény, hogy a vagyonszerzésig a mérlegösszetétel megváltozott, a jelenlegi szabályok alapján nem eredményezett automatikusan illetékkötelezettséget. 

A módosítás hatálybalépését követően minden üzletrész-adásvétel kapcsán a tranzakció időpontjában lenne vizsgálandó az esetleges illetékkötelezettség!

támogatjuk ingatlantranzakcióját!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom