Facebook image
Mentés

Filmtámogatás 2019 – Újravágott keretek

2019. január 1-től a Nemzeti Filmirodánál regisztrált filmprodukciók már a több ponton módosult Filmtörvény* rendelkezései szerint számolhatják el a filmtámogatás szempontjából elismert költségeket. Ez kapóra jöhet a sokszereplős sorozatok belföldi gyártásakor, de a magas gázsival rendelkező, tipikusan külföldi sztárok alkalmazása esetén csökkenhet a filmkedvezmény alapja.

Az adóvisszatérítés formájában elérhető 30 százalékos normatív állami közvetett filmtámogatás magyar és külföldi filmek gyártásához egyaránt igényelhető. Mind a külföldi megrendelésre gyártott, mind a külföldi koprodukcióban készülő filmek esetében a magyarországi gyártásért felelős magyar produkciós társaság jogosult a Nemzeti Filmirodánál a támogatási igényét regisztrálni, ill. a támogatást lehívni a Filmiroda által kibocsátott támogatási igazolás fejében. 

A filmtámogatás szempontjából a legjelentősebb elismert költség, azaz a közvetlen magyar filmgyártási költség („Hungarian spend”) egyrészt a magyar produkciós társaság könyveiben közvetlenül felmerült költség vagy ráfordítás lehet, másrészt pedig azoknak a külföldi színészeknek, stábtagoknak a javadalmazása, mely közvetlenül nem a magyar produkciós társaság könyveiben merül fel, de csak akkor, ha ezek a magánszemélyek Magyarországon kötelesek adót fizetni a magyarországi forgatásból származó jövedelmük után. 

Külön csoportként érdemes még megemlíteni azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek ugyan nem minősülnek közvetlen magyar filmgyártási költségnek („Foreign spend”),de annak negyedéig a 30 százalékos közvetett filmtámogatás alapjába beszámíthatók. Ilyen például azon külföldiek javadalmazása, akik külföldön fizetnek adót a magyarországi munkavégzés után is. 

A 2019-es változások mindhárom költségcsoportot érintik. 

Színészek, stábtagok javadalmazása

A mozgókép törvény a 2019 előtt regisztrált filmalkotások tekintetében különbséget tett aközött, hogy magyar forgatáson dolgozó külföldi színészek és stábtagok a magyar társasággal szerződtek (azaz a javadalmazásukat a magyar produkciós cég fizette),vagy pedig nem volt magyar kifizető. Ekkor tipikusan a külföldi megrendelő társaság vagy koprodukciós partner volt a színész szerződéses partnere így a külföldi személyek költségei nem jelentkeztek a magyar könyvekben. Ebben az esetben korábban csak a külföldi filmes gázsijának az 50 százaléka minősült közvetlen magyar filmgyártási költségnek. Ugyanakkor emellett létezett az a kategória is, amely alapján egy külföldi filmes javadalmazása 100 százalékban közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősülhetett, pl. abban az esetben, ha a külföldi a magyar produkciós céggel szerződött. 

Ettől az évtől ez a különbségtétel megszűnik, mint ahogy a külföldi és belföldi színészek, stábtagok költségének az elszámolhatósága közötti különbségtétel is. A színészek és stábtagok javadalmazása egységesen 100 százalékban a filmtámogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül, de csak hárommillió forintig! Az ezt meghaladó résznek csak az 50 százaléka számolható majd el a közvetett filmtámogatás szempontjából. 

Kivétel ez alól, ha a színész, vagy a stábtag nem személyi jövedelemadót fizet, vagy ekho-zik Magyarországon, hanem a kata, kiva, eva vagy a tao törvény alanya.   

Az eddigi költségelszámolás módosítása mögött az a jogalkotói szándék áll, hogy a változás csak a nagyobb összegű, tipikusan külföldi magánszemélyek javadalmazása esetében jelentsen korlátozást. Nem kérdés, hogy a neves hollywoodi sztárok gázsija esetében az 50 százalékos korlátozás jelentős megszorítást eredményezhet, ha az alábbi USA-beli statisztikára pillantunk, akkor láthatjuk, hogy az amerikai színész gázsik mellett viszonylag rövid időtartamú forgatás során, átlagos gázsival is át lehet lépni a hárommillió forintos teljes elszámolhatósági korlátot. Például egy nagy költségvetésű film esetén egy színész alapfizetése már a 13. forgatási nappal átlépi a hárommilliót.

Filmköltségek színészek díjazása

 Kilhefner, Johnny. "How Do Actors Get Paid When Filming?" Work - Chron.com

Gyakorlati oldalról mindez azt is jelenti, hogy a változás jelentősen megbonyolítja az eddigi filmfinanszírozási elszámolást, ugyanis idéntől a hárommillió forintos korlátba mind a magánszemélyként, mind a közvetítő cégeken keresztül kapott javadalmazásokat egybe kell majd számítani. Ezzel kapcsolatban várható, hogy a Nemzeti Filmiroda által rendszeresített korábbi nyomtatványok, így pl. a nem magyarországi költségek részletezésére szolgáló formanyomtatvány átdolgozásra kerül, mely már „göngyölített” módon tudja kezelni ezen jövedelmek összeszámítását.

A magyar produkciós társaság költségei 

A 2019-es módosítás további eleme az elszámolható produceri költségek körének pontosítása, illetve egységes kezelésének bevezetése. A jövőben így a produceri tevékenység változatos megnevezése – ideértve többek között a line-, társ-, executive producert, valamint az egyéb produceri tevékenységeket is – egységes tartalommal bír, és az elszámolás szempontjából 4 százalékos küszöbérték vonatkozik rá. 

Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor a külföldi stábtagként a költségellenőrzésbe bevont producerek adót fizetnek Magyarországon, úgy ezen 4 százalékos korlát figyelembevétele alól mentesülnek, azonban a módosítás értelmében a fent már részletezett hárommillió forint fölötti 50 százalékos korlátozás rájuk is alkalmazandó.

A befejezési garancia sem haladhatja majd meg a jövőben a közvetlen filmgyártási költségek 5 százalékát, összegszerűen pedig legfeljebb a százmillió forintot. 

* A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom