Facebook image
Mentés

Gépjárműilleték 2015 – mennyit kell fizetni öröklés, ajándékozás vagy vagyonszerzés esetén?

Gépjármű, illetve pótkocsi öröklése, ajándékozása és visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetnünk.

Az illetéktörvény alkalmazásában gépjárműnek minősül az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő. Továbbá pótkocsinak minősül az olyan jármű, amely az előbb meghatározott gépjárművel történő vontatásra készült. Idetartozik a teher- és sátras utánfutó, a félpótkocsi, valamint a pótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét – külön jogszabály – hatósági nyilvántartásba vételhez köti.

Az illeték mértékét a jármű gyártási évétől számított kora és a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye alapján kell meghatározni. Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítményét csak lóerőben tüntették fel, a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal el kell osztani és az eredményt egész számra kell kerekíteni, hogy megkapjuk a jármű kilowattban kifejezett teljesítményét.gépjármű illeték_2015

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

Illeték alóli mentességek

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

 • a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50 százaléka gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó),továbbá
 • a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése;
 • a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;
 • az az ügylet, amikor a vagyonszerzés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történt, valamint
 • az az ügylet, amikor a vagyonszerzés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történt.

Az illetékmentességhez hasonlóan nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri, vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. Azaz a fizetendő illeték összege maximálva van, így a 120 kW fölötti teljesítmény megszerzése, már „mentes” az illeték alól.

Pótkocsira más szabályok érvényesek. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén, amennyiben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 2 500 kg-ot 9 000 Ft, minden más esetben 22 000 Ft illetéket kell fizetni.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a tulajdonszerzés után járó illeték 25 százalékának megfelelő illetéket kell fizetni.

Ha a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg (azzal azonos napon) más személy megszerzi a gépjármű pótkocsi haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jogát, akkor a tulajdonszerzőnek a tulajdonszerzés utáni illeték-összeg 75 százalékát a tulajdonszerzőnek, a 25 százalékát a haszonélvezőnek, használónak, üzembentartói jog jogosítottjának kell megfizetni.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom