Facebook image

Ki választhatja az egyszerűsített bevallást?

Az a bevallás benyújtására kötelezett magánszemély választhatja ezt a bevallási formát, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást, vagy a munkáltatója nem vállalja annak elkészítését és adónyilatkozatot („söralátét”) sem nyújthat be, valamint megfelel a bevallási útmutatóban felsorolt feltételeknek.

A legfőbb feltétel, hogy az érintett adózó kizárólag munkáltatótól (kifizetőtől) szerzett 2014-ben jövedelmet és ebből a munkáltató kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, továbbá nem volt egyéni vállalkozó és nem származott mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele.

Nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha valakinek ingatlan vagy vagyoni értékű jog átruházásából is (vagy éppen kizárólag abból) származott jövedelme, vagy az adójáról rendelkezik (1 százalék),illetve családi vagy más kedvezményt érvényesít. Itt vannak még egyéb kivételek is.

Azok is választhatják ezt a bevallási módot, akik csak EKHO-s bevételt vagy csak osztalékjövedelmet szereztek vagy vállalkozásból kivont jövedelmük keletkezett, vagy tavaly egyszerűsített foglalkoztatás révén is szereztek bevételt.

Ki nem választhat egyszerűsített bevallást?

Nem kérheti az adóhatóság közreműködését egyszerűsített bevallással többek között az egyéni vállalkozó (kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét) és az a mezőgazdasági őstermelő sem, aki ebből a tevékenységéből adóköteles bevételt szerzett. Kizárja az egyszerűsített bevallást a privatizációs lízingből és az árfolyamnyereségből származó jövedelem is.

Nem tehet egyszerűsített bevallást a külföldi (nem magyarországi) illetőségű magánszemély sem, és az a magyar illetőségű magánszemély sem, akinek külföldön (is) adóztatható, adóköteles bevétele volt, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről (nem Magyarországról) származott. Azok tehát akik külföldön dolgoznak ezt a formát nem választhatják.

Február 17-ig kell nyilatkozni a NAV-nak

Az egyszerűsített bevallás választásáról nyilatkozni kell, mégpedig a 1353NY nyomtatvány kitöltésével, legkésőbb 2014. február 17-ig. A határidő jogvesztő, azaz aki eddig az időpontig nem juttatja el az adóhatósághoz – papíralapon aláírva, vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen – az nem élhet a lehetőséggel akkor sem, ha egyébként jogosult lenne rá. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, de tartalmazza az adóbevallási egységcsomag is, és beszerezhető az adóigazgatóságok ügyfélszolgálatain is.

További teendők, határidők

Az egyszerűsített bevallást az adóhatóság készíti el helyettünk, az általunk megadott adatok alapján. A február 17-ig beérkezett nyilatkozatok és a havi adó- és járulékbevallásra, valamint adatszolgáltatásra kötelezettek bevallása alapján a NAV megállapítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, illetve a befizetendő adót. Ezek alapján ajánlatot tesz legkésőbb április 30-ig az adózónak és azt postán vagy elektronikusan (az ügyfélkapun keresztül) közli vele - a 1353E egyszerűsített bevalláson.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom