Facebook image
Mentés

A 10 legfontosabb dolog, amit az e-pénztárgép bevezetéséről és a további teendőkről tudni kell

Jelen bejegyzésemben az e-pénztárgépek augusztus 31-ig kötelező bevezetésével kapcsolatos, illetve az ezt követő teendőket érintő 10 legfontosabb tudnivalót foglalom össze!

Kik kötelezettek e-pénztárgép használatára?

Az áfatörvény  rendelkezései alapján az adóalanynak az értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani. Azonban, ha magánszemély a beszerző, szolgáltatás igénybevevő, akkor  az értékesítő adóalany a teljesítéssel egyidejűleg történő készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetés esetén számla kibocsátására nem kötelezett, de nyugta kibocsátási kötelezettség terheli.

A nyugta kibocsátási kötelezettségét az adóalany bizonyos esetekben – a külön jogszabályban meghatározott tevékenységei körében – kötelezően gépi kibocsátású nyugtával, vagyis a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő pénztárgéppel, taxaméterrel köteles teljesíteni.

A gépi nyugta kibocsátására kötelezett adóalanyok, tevékenységek, üzletek körét a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet határozza meg.

A kötelezettek következő lépése megállapítani milyen típusú pénztárgépük van!

Két típus lehetséges:

  1. Régi típusú, elektronikus naplóval nem rendelkező
  2. Új, elektronikus naplóval rendelkező

Kik kötelezettek adatszolgáltatásra?

Azon vállalkozások, amelyeknek még a régi típusú pénztárgépük van (tehát nem rendelkeznek elektronikus naplóval),augusztus 31-ig kötelezően már az online kapcsolatra képes pénztárgépre kellett cserélniük korábbi gépüket (de legalább is igazolniuk kell tudni annak megrendelését). Ebben az esetben nincs más adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé.

Azon vállalkozásoknak viszont, amelyek elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet üzemeltetnek 2013. július-december hónapokra vonatkozóan, minden hónap tizedik napjáig adatot kell szolgáltatniuk. Első ízben, tehát a július hónapról augusztus 10-ig kellett teljesíteniük ezt a kötelezettségüket.

A pénztárgépből ki lehet nyerni az adatokat egy CSV fájl formátumába, amit a NAV honlapján közzétett konvertáló program segítségével tudunk megtenni.

Ezután ezeket a fájlokat csatolni kell a PTGNAPLO bevalláshoz, amely letölthető a NAV honlapjáról.

Pénztárgépcsere! Meddig kell lecserélni a régi gépet?

2013. december 31-ig minden pénztárgépet le kell cserélni.

Mi szükséges a pénztárgép cseréhez?

A pénztárgépek megvásárlásához mindenképpen szükség van a NAV-tól kapott pénztárgép regisztrációs számra. Ezt a számot a kereskedők kérhetik közvetlenül a NAV-tól a PTGREG adatlapon. Az adatlap kitöltése egyszerű, hiszen csak a pénztárgép AP számát kell megadnunk. A kereskedő tulajdonában lévő összes pénztárgépet fel kell tüntetnie az adatlapon függetlenül attól, hogy kér-e helyette újat, vagy sem. Kódot fog kapni rá, de nem kötelező felhasználni, hiszen nincsen elszámolási kötelezettsége. A nyomtatvány elektronikus úton és postán is beküldhető.

Igényelhetek-e támogatást?

A pénztárgépcseréhez meghatározott feltételek fennállása esetén támogatás igényelhető.

Támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha
a.  a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió Ft nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, és
b.  a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában
ba)      rendelkezik adószámmal és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt,
bb)      nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
bc)      nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó-                és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett,
bd)      nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 000 Ft-ot meghaladó adótartozással.

Hogyan igényelhető támogatás az e-pénztárgép megvásárlásához?

Támogatás igényléséhez szintén  „a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG” jelű nyomtatványt kell kitölteni, melynek főlapján túl, a hiánytalan és hibátlan TAM-01 lap mellett a TAM-02-es lapot kell kitölteni, eltérő üzemeltetési helyenként külön-külön lapon feltüntetve a cserélendő pénztárgépek AP számait, illetve egyedi mentesítéssel rendelkező adózók vonatkozásában a felmentési határozat számát.

Támogatási tartalommal rendelkező egyedi kód igényléséhez a PTGREG-TAM-01 lapot szükséges kitölteni ahhoz, hogy a PTGREG-TAM-02 lap megnyitható és kitölthető legyen.

Kitől rendelhető meg a pénztárgépe?

Online pénztárgépet csak abban az esetben rendelhetünk, ha rendelkezünk az üzembe helyezési kóddal.

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni.

Mitörténik, ha augusztus 31-ig nem rendelte meg az online pénztárgépet?

Azon adózók, aki 2013. augusztus 31-ig nem igényelték meg az üzembe helyezési kódot, illetve nem tudják igazolni, hogy szeptember 1-től elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használnak, szankcionálhatóak.  Azok, akik elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet korábban nem használtak, hanem csak most állítottak üzembe figyeljenek oda, hogy minden hónapot követő hónap 10. napjáig adatszolgáltatási kötelezettségük van.

Mit tegyünk, ha elkéstünk?

Amennyiben nem voltunk elég szemfülesek, és csak most tudatosult bennünk, hogy szükségünk van a pénztárgép cseréjére, úgy tegyük ezt meg minél előbb.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom