Facebook image
Mentés

Nem mindenhol a vártnak megfelelően módosult a Környezetvédelmi Termékdíj Kormányrendelete

2013. június 1-i hatállyal módosult a Környezetvédelmi Termékdíjról szóló törvény.  A tervezettel ellentétben csak egy leszűkített csomagot kaptunk, mert a módosítás sajnos csak a legfontosabb dolgokra reagált.

A kormányrendelet módosítására a korábbi Környezetvédelmi Termékdíj törvény módosítása miatt volt szükség, mivel az nem követte a korábbi törvényi szintű jogszabályi változtatásokat. A nyilvánvalóan szükséges módosítások mellett azonban sokan vártak olyan változtatásokat is, amelyek megkönnyíti a gazdálkodók mindennapi életét. Ezek közül sok szerepelt a tervezetben, azonban korántsem mindegyiket fogadták el végül!

Sokan várták, hogy a visszaigénylés kapcsán módosul a számlán való feltüntetési kötelezettség. Jelenleg üzleti érdekeket is sérthet, ha a visszaigénylés feltételeként előírt számlazáradékban az összes kormányrendeletben felsorolt adatot feltüntetik. Az elmúlt években így megnehezedett a környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése, és sokan remélték most, hogy a jogalkotó rendezi ezt a helyzetet. Sajnos ebben a témában nem történt változtatás.

Az újrahasználható csomagolószerek tekintetében sem úgy módosították a kormányrendeletet, ahogyan az a tervezetben szerepelt, azaz hogy 2012. január 1-ig lehessen visszamenőlegesen regisztrálni az újrahasználható csomagolószereket. Ezen változtatás elmaradása miatt sajnos így egy anyagot csak onnantól kezdve lehet figyelembe venni újrahasználható csomagolószerként, amikortól az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség nyilvántartásba vette. (Egyébként 2008-tól 2011. december 31-ig az akkor hatályos jogszabályok megengedték az újrahasznosítható csomagolások visszamenőleges bejelentését.)

Módosult a számlán való feltüntetés szövege nyilatkozat adása és kiskereskedelmi értékesítés esetén. Emellett a termékdíj-átvállalások kapcsán korábban megjelent új átvállalási lehetőségek miatt (bizonyos átvállalási esetekben) precízebb nyilvántartási követelményeket fogalmaz meg az új kormányrendelet.

Fontos tudni, hogy a Csomagolószer Katalógusban egyes termékek vámtarifaszámai módosultak. Új termék nem került be, de precízebb kivételszabályok kerültek meghatározásra. A CsK kódokat is módosították a Környezetvédelmi Termékdíj törvényvonatkozó változásainak megfelelően.  A Kormányrendelet pontosította a tarifaállapotokat: eszerint a vámtarifaszámokat a 2010. január 1-én hatályos Kombinált Nómenklatúra alapján kell meghatározni. Fontos könnyítés, hogy míg az átvállalási szerződések esetében a CSK kódjait eddig teljes terjedelmükben fel kellett tüntetni, ezután elegendő lesz az első három számjegy. Ez az átmeneti időszakban volt probléma.

Egy fontos és jelentős jogértelmezést azonban már kormányrendelet
szintjén is felvállalt a jogalkotó. Minden környezetvédelmi termékdíj átvállalót kötelezettnek tekinti a kormányrendelet, azaz minden átvállalótól újra át lehet vállalni a termékdíjat. Ez azért fontos, mert eddig az értékesítési láncolatba mindösszesen csak egy kereskedőt engedett be a szabályozás, így az átvállalási lánc hossza korlátozott volt. Most azonban elméletben végtelen hosszú lehet már a termékdíj átvállalási lánc.

Egyes termékleírások, definíciók kapcsán is szükséges lett volna változtatásokra. Emellett a kereskedelmi csomagolás és a reklámhordozó papírok esetében is jó lett volna még pontosítani a szabályozást. A saját célú felhasználás eseteit is jobban leírhatta volna a jogszabály, mert jelenleg ez a terület sok esetben megfoghatatlan. Végül a CsK kódjainak bonyolult rendszerét is felhasználóbarátabbá tehette volna akár már a mostani változtatás is.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom