Facebook image

dr. Végvári Tamás

Vezető tanácsadó, Adóüzletág

Végvári Tamás végzettségét tekintve jogász, adótanácsadó. 2022. óta tagja az RSM adócsapatának, több mint 15 éve foglalkozik adózási kérdésekkel. Szakmai pályafutását az adóhatóságnál kezdte, ahol másodfokú határozatok meghozatalában vett részt és képviselte az adóhatóságot a bírósági peres eljárásban. Kezdetben ügyintézőként, később pedig főosztályvezető-helyettesként látta el ezeket a felettes adóhatósági feladatokat. Fő szakterülete az adóellenőrzések, adóképviselet, valamint az általános forgalmi adózáshoz kapcsolódó témakörök, ugyanakkor más adónemekben is szerzett már gyakorlati tapasztalatokat.

Telefon
dr. Végvári Tamás témái

Éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele – ne kockáztassa a súlyos jogkövetkezményeket!

Az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a vállalat pénzügyi átláthatóságának és hitelességének alapja. A beszámoló letétbe helyezési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírsággal, adószámtörléssel, kényszertörléssel, a vezető tisztségviselő eltiltásával, illetve nagyon szélsőséges esetben bűntetőeljárás megindításával is járhat.

Tovább

Magánszakértő bevonására adóperekben is van lehetőség

A magánszakértői bizonyításnak az adóperekben sok esetben kiemelt jelentősége van. Az új Polgári Perrendtartási törvény alapvető változást hozott a magánszakértői szakvélemény szabályozása kapcsán, melyeket az adóperekben is alkalmazni kell, ezért érdemes megismerni a részletszabályokat. Blogunkban RSM Hungary adószakértői által, a Kúrián megnyert ügy kapcsán rávilágítunk arra, hogy a szakértő kirendelésére vonatkozó új rendelkezések figyelmen kívül hagyása, alapvetően határozhatja meg egy per kimenetelét.

Tovább