Facebook image
Mentés

A vezető állású munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályok

A vezető állású munkavállalókra a szervezetben betöltött kivételes szerepük miatt az általánostól eltérő munkajogi szabályok alkalmazandók.

Ki minősül vezető állású munkavállalónak?

A Munka Törvénykönyve jelenleg hatályos rendelkezései szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint annak közvetlen irányítása alatt álló, a helyettesítésére feljogosított munkavállaló. A szabályozás lehetővé teszi, hogy bármely munkavállalót munkaszerződésében vezető állásúnak minősítsenek, ehhez azonban az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

 • kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört kell betöltenie
 • alapbére el kell, hogy érje a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét (2013-ban bruttó 686 000 Ft).

Milyen összeférhetetlenségi szabályok kapcsolódnak a vezető állású munkavállalókhoz?

A vezető állású munkavállalókra speciális összeférhetetlenségi szabályok alkalmazandók:

 • további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthetnek,
 •  nem szerezhetnek részesedést a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
 • nem köthetnek a saját nevükben, vagy javukra a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
 • kötelesek bejelenteni, ha hozzátartozójuk tagja, vagy vezetője a munkáltatóéval azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató, vagy azzal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak.

Milyen eltérő munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?

A vezető állású munkavállalókra a szervezetben betöltött kivételes szerepük miatt az általánostól eltérő munkajogi szabályok alkalmazandók. A vezető állású munkavállalók

 • munkarendje kötetlen
 • gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felelnek,
 • amennyiben jogellenesen szüntetik meg a munkaviszonyukat, úgy 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeg megfizetésére kötelezhetők,
 • esetében nem alkalmazhatóak a felmondási korlátozások,
 • nem jogosultak a gyermek gondozása, ápolása miatti fizetés nélküli szabadságon lévőket egyébként megillető felmondási védelemre,
 • határozatlan idejű munkaviszonyának felmondása esetén a munkáltatót nem terheli indoklási kötelezettség.

Fontos szabály továbbá, hogy a vezető állású munkavállalókra nem terjed ki a kollektív szerződés hatálya, hiszen ők azok, akik a munkáltatói álláspontot képviselik a munkáltatói - munkavállalói érdekegyeztetések alkalmával.

A vezető állásúakra alkalmazandó fenti összeférhetetlenségi és egyéb munkajogi szabályok azonban csupán névlegesek, mivel azoktól a felek eltérhetnek, akár a vezető hátrányára is.

A vezető állásúak munkaszerződése a fentieken túl eltérhet az Mt. teljes második részében foglaltaktól (szintén akár a vezetők hátrányára is),így akár az is lehetséges, hogy a felek például úgy egyezzenek meg, hogy a vezető állású munkavállalónak kevesebb szabadságot, vagy hosszabb felmondási időt írnak elő az Mt-ben található, egyébként kötelező rendelkezésekhez képest. A vezetőre azonban semmiképpen nem terjedhet ki a kollektív szerződés hatálya: ez az egyetlen eltérést meg nem engedő rendelkezés a vezető állású munkavállalók tekintetében.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy eltérő megállapodás hiányában a fenti összeférhetetlenségi szabályok és speciális munkajogi rendelkezések alkalmazandók a vezető állású munkavállalókra, amelyektől azonban a felek közös megállapodás alapján szinte teljes mértékben eltérhetnek.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom