megbízható adózó

 Ahhoz, hogy egy adózót a NAV megbízható adózónak minősítsen, a következő feltételeknek kell -  együttesen - eleget tennie: 

 • A vállalkozás tárgyévre vonatkozó adóteljesítményének pozitívnak kell lennie. 
 • A tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási és jövedéki bírság összege nem haladta meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát. 
 • A tárgyévben és az azt megelőző négy évben a társasággal szemben nem indult végrehajtási eljárás. Ebbe nem értendő bele az átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása. 
 • A cég legalább három éve működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát.  
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a cég nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt.  
 • Nem minősül kockázatos adózónak. 
 • A társaságnak nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása. 
 • A csoportos adóalany abban az esetben minősül megbízhatónak, ha minden tagja megbízható.
 • A nyilvánosan működő részvénytársaságok felmentést kapnak a három éves folyamatos működés feltétele alól.

A megbízható adózó státusszal járó kedvezmények : 

 • A megbízható adózók esetében a kiszabható bírság felső határa az egyébként kiszabható adóbírság és mulasztási bírság felső határának 50 százaléka, ugyanígy a rögzített összegű bírságoknál is maximum ezek 50 százaléka lehet a megállapított bírságmérték.  
 • Az adóellenőrzés maximum 180 napig tarthat.  
 • A visszaigényelt általános forgalmi adót a nyilvánosan működő részvénytársaság részére 20 napon belül, más megbízható adózók esetében 30 napon belül utalja ki az adóhatóság. 
 • A NAV az általa nyilvántartott adótartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez (automatikus fizetési könnyítés). Ez csak akkor engedélyezhető, amennyiben a kérelmező nettó adótartozása nem haladja meg a 1,5 milló forintot.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER