megbízható adózó

Ahhoz, hogy egy adózót a NAV megbízható adózónak minősítsen, a következő feltételeknek kell – együttesen – eleget tennie:

 • A vállalkozás tárgyévre vonatkozó adóteljesítményének pozitívnak kell lennie
 • A mulasztási vagy a jövedéki bírság adóteljesítményhez viszonyított aránya nem lehet 1 százaléknál magasabb
 • Négy évre visszamenőlegesen a társasággal szemben nem lehet végrehajtási eljárás. Ebbe nem értendő bele az átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása.
 • A cég legalább három éve működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a cég nem állt és nem áll bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti adószám-felfüggesztés hatálya alatt.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a cég nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt.
 • A cég nem minősül kockázatos adózónak.
 • A tárgyévre megállapított adóteljesítménye pozitív.
 • A társaságnak nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása.

A megbízható adózó státusszal járó kedvezmények:

 • A megbízható adózói minősítésű cégeknek bizonyos mulasztásoknál, például bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség, nem kell bírságot fizetniük, illetve az általános bírság felével kell csak számolniuk. 
 • Az adóellenőrzés maximum 180 napig tarthat, és évente egyszer automatikus fizetési könnyítési lehetőséget kapnak. 
 • A visszaigényelt általános forgalmi adót a nyilvánosan működő részvénytársaság felé 30 napon belül, más megbízható adózók esetében 45 napon belül utalja ki az adóhatóság.

kapcsolódó kifejezések
adózói minősítés
kockázatos adózó
adószám-felfüggesztés

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább