Facebook image
Mentés
Fajcsák Gábor

Egységes áfabevallás az EU-ban?

Komoly egyszerűsítést hozhat magyar szempontból az Európai Bizottság által szerdán javaslatban előterjesztett egységes uniós áfabevallás. Az új szabályozástól Brüsszel az évente közel 200 milliárd eurónyi be nem szedett áfa összegének a csökkentését várja, miközben az egyszerűsítés a várakozások szerint 15 milliárd euróval mérsékelné az EU-ban működő cégek adminisztrációs terheit.

Október 23-án az Európai Bizottság módosító javaslatot terjesztetett elő az úgynevezett egységes áfabevallás vonatkozásában. A nyilvánosságra került javaslat az áfadirektíva módosításán keresztül kívánja elérni céljait.

A bizottsági javaslat elfogadását valószínűsíti, hogy régóta előkészített anyagról van szó, és az áfaügyharmonizált terület az EU-ban. Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mostani javaslat számos kisebb-nagyobb kompromisszum árán jött létre, amelyek továbbra is nehezíthetik a gyorsabb, áttekinthetőbb információáramlást

A javaslat szerint az egységes bevallással a vállalkozások adminisztrációs terhei mintegy 15 milliárd euróval csökkenthetőek éves szinten, ezzel is segítve az Európai Unióban a határokon átnyúló gazdasági tevékenységet. Ezen túl az információk gyorsabb rendelkezésre állásának köszönhetően további eredményt várnak az éves szinten 193 milliárd eurónyi be nem szedett áfa összegének csökkentésével kapcsolatban is.

A beterjesztett javaslat szerint az egységes bevallás közös, minden tagállamra nézve kötelező része mindössze 5 adatmezőt tartalmaz: a fizetendő adót és annak alapját, a levonható adót és annak alapját, valamint ezek egyenlegét, azaz, hogy az adott időszakban az adóalany áfát fizet-e, vagy visszaigényel, és azt milyen mértékben.

A tervezet megalkotása során egyértelművé vált, hogy az egyszerűsítés fenti mértéke túlzó lenne, illetve egyes adóellenőrzési és adatgyűjtési érdekeket sértene, ezért a tagállamok számára lehetőséget biztosít, hogy a fizetendő oldalon a javaslatban meghatározott további 8, míg a levonandó oldalon további 13 adatmezőt alakítsanak ki. Mindez komoly egyszerűsítést jelenthet a jelenleg használt magyar áfabevalláshoz képest, amely 108 sort tartalmaz, nem számítva az úgynevezett belföldi összesítő jelentés sorait.

Magyar szempontból ugyanakkor érdekes kérdés, hogy az új szabályozást hogyan lehet majd összhangba hozni a belföldi egységes összesítő jelentéssel.

Emiatt igazából két út tűnik lehetségesnek: az egységes áfabevallás miatt vagy megszűnik az összesítő jelentés jelenlegi formájában, vagy valami újat kell kitalálni helyette

Az új szabályozás alól kibúvót valószínűleg egyik tagállam sem kaphat majd, legfeljebb derogációt, de azt is csak kellően indokolt esetben. „Magyarországnak várhatóan kemény tárgyalásokra és hatékony háttéregyeztetésekre kell majd felkészülnie ahhoz, hogy a várható derogációs igény pozitív jelzést kapjon az Uniótól.” – emlékeztet az RSM DTM szakembere.

További célként fogalmazta meg az Európai Bizottság, hogy a bevallási gyakoriság és a bevallás határidejének időpontja is egységesedjen. A bevallási időszak vonatkozásban főszabályként az egy hónapos periódust jelöli meg a javaslat, de lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy attól eltérjenek. Például kétmillió euró éves bevétel alatt a tagállamok lehetővé tehetik, hogy a vállalkozások a bevallásukat csak negyedévenként adják be. A lehető leghosszabb időszakot egy évben határozza meg a javaslat. A bevallás benyújtására előírt határidő ez alapján nem lehetne kevesebb, mint egy hónap, azonban nem haladhatja meg a két hónapot. Mindebből látszik, hogy a jelenlegi magyar előírásoknál több időt biztosítana a Bizottság javaslata a bevallás elkészítésére és benyújtására.

A fent vázolt kiskapuk kapcsán joggal merülhet fel a kérdés, hogy az egységes áfabevallás mekkora kézzelfogható egyszerűsítést jelent a nemzetközi társaságok számára. „Valószínűleg ez csak bizonyos területeken valósul majd meg, mint például az áfaregisztrációk esetében. Az előírásoknál továbbra is fennmaradó sok apró tagállami eltérés miatt azonban az egyes helyi szabályozási rendszerek ismerete továbbra is alapos szakértelmet kíván” – hangsúlyozza Hegedüs Sándor.

Az egységes bevallás vonatkozásban még azt is előírnák, hogy minden tagállamnak lehetővé kell tennie a bevallások elektronikus benyújtását.

Amennyiben a Bizottság javaslata elfogadják, akkor várhatóan 2017. január 1-től nyújthatnak be új, uniós szinten egységesített bevallást a vállalkozások.


    Kapcsolódó bejegyzéseink