Facebook image
Adómentes lakáscélú juttatások ellenőrzése

Adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás utólagos ellenőrzése

Munkáltatói támogatás 2018 végéig volt nyújtható adómentesen lakáscélú felhasználásra, illetve lakáscélú hitel visszafizetésére, törlesztésére.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Grónás Annamária

Menedzser, Adóüzletág

Telefon

A juttatási forma megszűnését követően fontos adminisztratív teendők várnak még az érintett munkáltatókra és munkavállalókra annak érdekében, hogy a kapcsolódó adókockázatokat minimalizálják.

Milyen célokra volt adható adómentes munkáltatói támogatás?

Adómentes munkáltatói támogatás lakáscélú felhasználásra, illetve lakáscélú hitel törlesztése és visszafizetése céljából volt adható 2018. december 31-ig.

Lakáscélú felhasználásnak minősült:

 • a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),
 • a belföldön fekvő lakás építése, építtetése,
 • a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése,
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés,
 • akadálymentesítés,
 • a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetése, törlesztése. 

Mi minősült adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásnak?

A személyi jövedelemadó törvénynek megfelelően adómentesnek minősült a munkáltató által:

 • lakáscélú felhasználásra
 • a munkavállalónak
 • hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott
 • vissza nem térítendő támogatás, ideértve
  • a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá
  • a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is
 • a vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés, akadálymentesítés költségének 30 százalékáig,
 • de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben,
 • feltéve, hogy a lakás szobaszáma nem haladja meg a méltányolható lakásigényt. 

Miért szükséges utólagosan ellenőrizni a nyújtott támogatások adómentességét?

A nyújtott támogatások adómentességének és tényleges felhasználásának utólagos ellenőrzése alapvetően az adókockázat elkerülése miatt fontos, hiszen amennyiben az előírt határidőn belül a munkavállaló a munkáltató felé nem tudja igazolni a kapott támogatás adómentességi feltételeinek és teljeskörű felhasználásának teljesülését a jogszabályban előírtaknak megfelelő dokumentumokkal, úgy a lakáscélú támogatás nem tekinthető adómentesnek, hanem annak 20 százalékkal növelt összege adóköteles bérjövedelemnek minősül, mely után mind a munkáltatónak, mind pedig a munkavállalónak adó és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.

Mekkora kiadással jár, ha a támogatás utólag mégsem tekinthető adómentesnek?

Amennyiben egy adott munkavállaló esetén a korábban adómentesen folyósított 5 millió forint lakáscélú munkáltatói támogatás kapcsán utólag mégsem teljesülnek az adómentesség feltételei, úgy a következő közterheket kell megfizetni:

FT
Lakáscélú támogatás teljes összege5 000 000
Adóalap (a nyújtott támogatás +20%-kal növelt összege)6 000 000
Munkavállaló által fizetendő közterhek teljes összege (33,5%)2 010 000
Munkáltató által fizetendő közterhek teljes összege (21%)1 260 000
Teljes bérköltség6 260 000
Az utólag befizetendő összes közteher összege3 270 000

Fontos figyelembe venni, hogy az adóhatóság revizorai az ellenőrzések során még hosszú évekig kérhetik az adómentesen nyújtott juttatások jogszerűségének igazolását. A hiányzó dokumentumok adóellenőrzés során történő ad-hoc beszerzése, ha nem is lehetetlen, de számos akadályba ütközhet, különös tekintettel az időközben távozott munkavállalók vonatkozásában.

Miért válassza Adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás  szolgáltatásunkat?

Szolgáltatásunkat azon munkáltatók számára ajánljuk, akik nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni a korábban adómentesen adott lakástámogatások adómentességi feltételei teljesülésének vizsgálatát, és szükségük van egy szakértő csapatra, amely szakmai támogatást nyújt a dokumentációk helyességének és teljeskörűségének ellenőrzésében.

Miért érdemes hozzánk fordulni a korábban nyújtott adómentes munkáltatói lakáscélú támogatások tényleges adómentességének és a felhasználás jogszerűségének vizsgálata során?

Felkészült, gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembereink kérés esetén teljeskörűen lefolytatják a munkavállalók által rendelkezésre bocsátott dokumentumok ellenőrzését.

Szakértő csapatunkkal az ellenőrzés keretein belül vállaljuk, hogy:

 • akár személyes konzultáció, akár írásos adótanácsadói levél keretén belül tájékoztatjuk a vállalatot és a munkavállalókat az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok köréről;
 • begyűjtjük, érdemileg ellenőrizzük a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat;
 • nyilvántartást készítünk a nyújtott támogatásokról, támogatást igénybe vevő munkavállalókról;
 • a helyszínen rendezzük a papír alapú igazoló dokumentumokat, valamint digitalizáljuk azokat a könnyebb megőrzés érdekében;
 • amennyiben a korábban nyújtott támogatás adómentessége és felhasználása nem kerül teljeskörűen igazolásra, úgy tájékoztatjuk a munkáltatót és a munkavállalót a hiányzó/ nem megfelelő dokumentumokkal kapcsolatban;
 • szükség esetén adókalkulációt készítünk;
 • a teljes ellenőrzés lefolytatása után összefoglaljuk az ellenőrzési tapasztalatainkat.

Konkrét megkeresés esetén a munkavállalók és a nyújtott támogatások számától függő egyedi árajánlatot adunk.


Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat