számla

A számla olyan szigorú számadású bizonylat, melyet az áru értékesítésekor vagy a szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki. A számla adattartalmát az áfatörvény szabályozza. A számla lehet elektronikus (e-számla) vagy papír alapú.

A számla kötelező tartalmi elemei:

 • számla kibocsátás kelte
 • számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja
 • számlakiállító neve, címe, adószáma
 • vevő neve, címe, adószáma
 • értékesített termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége
 • számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
 • áfa százaléka és értéke
 • értékesített termék vagy szolgáltatás bruttó értéke
 • számla fizetésének a módja (kézpénzes vagy utalásos)
 • számla kifizetésének esedékessége

Esetfüggő kötelező tartalmi elemek:

 • "Kisadózó" szöveg feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik
 • számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz
 • vevő adószáma  (külföldi vevő esetén közösségi adószám),amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 2 millió forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi
 • számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől
 • alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza
 • adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. ÁFA kulcs neve) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól
 • devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban átszámolva (akkor is, ha az 0 Ft),illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam
 • "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta
 • "önszámlázás" kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító),hanem a terméket beszerző (vevő) állítja k
 • "fordított adózás" kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 • EU-n belül, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok (259. § 25. pont)
 • „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 • "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek" kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén
 • "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások" kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén
 • "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek" kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
 • pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább