adójogi képviselet

Adójogi képviseletre leggyakrabban az alábbi esetekben lehet szükség:

 • támogatás adóhatósági ellenőrzések során,
 • képviselet adóigazgatási ellenőrzések során,
 • kérelmek, észrevételek, fellebbezések előkészítése, benyújtása, nyomon követésekor.

Adóigazgatási eljárásokban az adózót csak törvény által meghatározott személy vagy szervezet képviselheti. Az adójogi képviselet eseti vagy állandó megbízáson alapul. 

Adójogi képviseletet láthat el:

 • a képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, 
 • európai közösségi jogász, 
 • adószakértő,
 • okleveles adószakértő, 
 • adótanácsadó, 
 • könyvvizsgáló, 
 • könyvelő, 
 • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, 
 • környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy,
 • jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is,
 • magánszemélyt törvényes képviselője; illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy is képviselheti,
 • egyéni vállalkozó magánszemélyt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja.

Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos is képviselheti.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább