Mentés

Új szociális hozzájárulási adó kedvezmény

Az év eleji módosításokat követően az Országgyűlés 2015. május 27-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. év CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) szociális hozzájárulási (szocho) adót érintő újabb módosítását, kibővítve ezzel a munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmények körét.

Az Eat. 462/G. §-a értelmében 2015. július 1-től a munkáltatók az egyes mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatott, 25 év feletti és az 55 év alatti természetes személyek után fizetendő szociális hozzájárulási (szocho) adóból adókedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezménnyel érintett munkakörök a 2012. január 1-én hatályos KSH közlemény (FEOR-08) alapján:

a) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó mezőgazdasági foglalkozások: 

 • 6111 Szántóföldinövény-termesztő
 • 6112 Bionövény-termesztő,
 • 6113 Zöldségtermesztő,
 • 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő,
 • 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő,
 • 6116 Gyógynövénytermesztő,
 • 6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású,
 • 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és –tenyésztő,
 • 6122 Baromfitartó és –tenyésztő,
 • 6123 Méhész,
 • 6124 Kisállattartó és –tenyésztő és
 • 6130 Vegyes profilú gazdálkodó,

b) a 7. főcsoport 7333 számú foglalkoztatásból a mezőgazdasági gépkarbantartó, javító, illetv

c) a 8. főcsoport 8421 számú foglalkoztatás szerinti mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője. 

A kedvezmény összege az adott hónap szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításakor figyelembe vett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 százaléka, melyet a kifizetőnek havonta, munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként kell megállapítania. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény legfeljebb 100 000 Ft-nak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett rész után illeti meg a munkáltatót. 

A kifizető az alábbi esetekben nem veheti igénybe a kedvezményt: 

 • azon adómegállapítási időszakban, melyben a munkavállalót nem, vagy nem kizárólag a fent említett mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatta,
 • azon hónapra vonatkozóan, melyben a munkavállaló a 25. illetve az 55. évét betölti,
 • amennyiben költségvetési szervnek minősül.

Remélhetőleg az új kedvezmény mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalon beteljesíti a hozzá fűzött pozitív várakozásokat, így a mezőgazdasági dolgozók foglalkoztatásának elősegítését, és jelentős összegű adómegtakarításokat az őket foglalkoztató társaságoknál.

  A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább