Mentés

Tervezet az Szja és az Art 2016. évi módosításairól

A Kormány 2015.10.13-án az Országgyűlés elé terjesztette a 2016. évi adócsomag-tervezetről szóló T/6636. számú törvényjavaslatát, melynek egyik markáns részét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) és azzal összhangban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) módosítását célzó rendelkezések képezték.

E módosítások a személyi jövedelemadó bevallások teljesítésének két új módjának, az úgynevezett „bevallási nyilatkozat” illetve a „bevallási ajánlat” intézményének bevezetését javasolják.

A 2016.01.01-i hatállyal bevezetni kívánt bevallási nyilatkozat már a 2015. évben megszerzett jövedelmek vonatkozásában nyújt egy új bevallási lehetőséget azon adózók számára, akik ennek választását adóévet követő év január 31-ig a munkáltatójukhoz megtett nyilatkozat útján jelezték, és

 • az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett, belföldön adóköteles jövedelmet szereztek, ide nem értve a kamatjövedelmet, az osztalékból és árfolyamnyereségből származó, és a vállalkozásból kivont jövedelmet, az 1 millió forintot meghaladó ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt, és
 • az adó, adóelőleg megállapítása során tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot nem számolt el, és
 • a jövedelméből, illetve az adóelőleg megállapításánál adóalap, illetve adókedvezményt nem érvényesített, és
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem adott, és emellett
 • más okból sem köteles adóbevallását az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtani.

Az Art. bevallási nyilatkozattal kapcsolatos módosító javaslatai értelmében a munkáltatóknak a bevallási nyilatkozatot választó magánszemélyről az adóévet követő január hónap 08’-as számú járulékbevallásban február 12-ig adatot kell szolgáltatnia a NAV részére. A törvényjavaslat értelmében e bevallásban megjelölt magánszemélyek adóját az adóhatóság adóévet követő május 20-ig állapítaná meg, amennyiben a nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján a magánszemély a fent említett választási feltételek mindegyikének megfelel. 

Az adóhatóság az adó megállapításáról a magánszemélyt csak abban az esetben értesítené, amennyiben feltárja, hogy az adó, adóelőleg összegét a munkáltató nem a jogszabályban meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és ez a magánszemélynél különbözetet eredményez. Az értesítés e különbözetről hozott adóhatósági határozat útján valósulna meg.

A módosító javaslatok másik része, a bevallási ajánlattal kapcsolatos rendelkezéseik 2017. január 1-ei hatállyal kötelezően előírnák a NAV számára, hogy az adóév utolsó napján ügyfélkapuval, vagy személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel rendelkező adózó részére adóévet követő év március 15. napjától bevallási ajánlatot készítésen, illetve elektronikus úton megküldjön.  Az adóhatóság első ízben – a fentiekben kifejtett bevallási nyilatkozathoz képest egy évvel később - a 2016. évben megszerzett jövedelmek vonatkozásában lenne kötelezett a bevallási ajánlattételre.

A törvényjavaslat az ajánlat megtételének további feltételeként rögzíti, hogy a NAV a fent említett adózói körből csak azon magánszemélyek számára készítené el, akik:

 • az adóévben nem kértek munkáltató adó megállapítást, vagy azt a munkáltató nem vállalta, vagy
 • nem tettek bevallási nyilatkozatot, vagy
 • nem minősülnek sem egyéni vállalkozónak sem mezőgazdasági őstermelőnek.

A javaslat vonatkozó rendelkezései értelmében az érintett adózói körnek adóévet követő május 20-ig lesz lehetősége arra, hogy az adóhatóság által megküldött, illetve - amennyiben az abban foglalt adatokkal nem ért egyet és emiatt az ajánlat adatait javítja, vagy kiegészíti- a javított vagy kiegészített ajánlatát elfogadja. Amennyiben az ajánlat elfogadására ezen időpontig nem kerül sor, az adózónak az adóhatóság közreműködése nélkül kell eleget tennie a bevallási kötelezettségének.

A bevallási ajánlatban elfogadott adót adóévet követő év május 20-ig kell megfizetnie. Visszatérítendő adó esetén az adóhatóság az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül lenne köteles az adózónak járó pénzösszeg kiutalására.

  A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább