Mentés

Reklámadótörvény-módosítás

2015. június 4-én kihirdetésre került a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi LXII. törvény. A módosítás a reklámadó és társasági adó (tao) kötelezettséget érinti.

A reklámadó mértéke a kihirdetést követő 31. nappal (2015. július 5-vel) az eddigi sávosan progresszív adótábla szerinti 0, 1, 10, 20, 30 és 50 százalékos mértékről, az alábbiak szerint módosul: 

A reklám közzétevő adóalanyok esetén az adómérték továbbra is sávosan progresszív marad: 

  • a 100 millió Ft-ot meg nem haladó adóalaprész után 0 százalék, míg
  • 100 millió Ft-ot meghaladó adóalaprész után pedig egységesen 5,3 százalékos adómérték alkalmazandó.

A módosítás lehetővé teszi azt is, hogy az adómérték változást az adózó választása alapján már a 2014-es és a 2015-ös adóévre visszamenőlegesen is alkalmazza. Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, úgy a 2015-ös adókötelezettsége teljesítése során az adóévi adóalapját arányosan meg kell osztania a törvény hatályba lépéséig eltelt naptári napoknak, valamint az adóév fennmaradó naptári napjainak az adóév naptári napjai számában képviselt hányadára,  és az ennek megfelelő adóalaprészek után kell a régi, valamint az új adómértéket alkalmaznia. 

A reklám közzétevő adóalanyoknak az új szabályok visszamenőleges alkalmazásának szempontjából javasolt kalkulációt végezniük, hiszen a 0 százalékos adómérték sávja 500 millió Ft-ról 100 millió Ft-ra csökkent és míg jelenleg az adóalap 500 millió Ft és 5 milliárd Ft közötti sávja után csupán 1 százalék az adó mértéke, addig a módosítás hatására az adóalap 100 millió Ft-ot meghaladó része után már 5,3 százalék lesz a reklámadó mértéke. Figyelemmel a jelenlegi sávosan progresszív adótáblára, 9 568 millió Ft feletti éves adóalap esetében lesz csak érdemes élni az új adótábla visszamenőleges érvényesíthetőségének lehetőségével. 

A reklám közzétételét megrendelő adóalanyok esetén - a korábbi 20 százalékos adómérték - 5 százalékra csökken. Fontos, hogy a módosítás számukra nem visszamenőleges, vagyis az új adómértéket csak 2015. július 5-től alkalmazhatják. 

Kiemelendő továbbá, hogy a kapcsolt vállalkozásoknak a módosítás alapján csak akkor kell összeszámolniuk a reklámadó köteles bevételeiket és saját célú reklámköltségeiket, ha a reklámadó törvény hatálybalépését követő szétválás következtében váltak kapcsolt vállalkozássá. 

A társasági adó (tao) törvény visszamenőleges hatályú módosítása lehetővé teszi, hogy a 30 millió Ft alatti reklámköltség után a megrendelőnek 2014-ben sem kell társasági adóalap korrekciót végrehajtani, ha nem rendelkezik a reklámadó alanyának nyilatkozatával. Figyelemmel arra, hogy e jogszabályi előírás hatálybalépésekor a naptári évvel megegyező üzleti éves adózók 2014-es társasági adó bevallási határideje már eltelt, így számukra ezen kedvezmény érvényesítésére csak önellenőrzés keretében nyílik lehetőség.

    A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább