Mentés

Módosulnak az adótörvények – íme a legfontosabb SZJA és KIVA, KATA és ART változások

A Parlament honlapján már olvasható az egyes adótörvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítására vonatkozó T/10537 számú törvényjavaslat.

A törvényjavaslat fontos változtatásokat tartalmaz a 2017. évi személyi jövedelemadó (SZJA) kapcsán.

Már augusztus 1-től módosul kiküldetés és a sportrendezvény fogalma. 2017. január elsejétől változnak a távmunka és a munkába járás és szabályai, utóbbi esetén az adómentesen kifizethető összeg kilométerenként 9 Ft-ról 15 Ft-ra emelkedik. Az eltartottak körét is bővíteni tervezi a jogszabály a felsőoktatásban jogviszonnyal rendelkező személyekkel. A duális képzésben részt vevő, munkaszerződéssel rendelkező hallgatók esetében is új feltételek lépnek majd életbe. A nyugdíjbiztosításokat érintően 2017. január 1-től a változások elsősorban a jelenlegi szabályok pontosítását, illetve alapvetően a jogosultak számára eszközölt könnyítéseket jelentenek. Az adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó szabályok is kiegészítésre kerülnek. Módosul az ingó vagyontárgy megszerzésére fordított érték meghatározása. 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem kapcsán részletesebb adatszolgáltatás léphet életbe. A tartós befektetésből (TBSZ) származó jövedelem számítása is pontosításra kerül, és érintik a változások a törzstőke emelésének szabályait is. Ingatlan és vagyonértékű jog átruházásából származó jövedelem esetén változnak az időmúlást figyelembe vételét meghatározó szabályok. A javaslat a munkáltató által nyújtott lakhatási célú támogatásokat is módosítja; adómentessé teszi a mobilitási célú lakhatási támogatást, kiterjeszti munkásszállás fogalmát. A javaslat szerint az SZJA törvénybe kerülnek be a méltányolható lakásigény, az együttköltöző családtagok, a korszerűsítés, illetve az akadálymentesítés fogalmak a korábbi rendeleti szintű meghatározás helyett.  

Az Adótörvény módosító javaslat 2017. január 1-től a KIVA és KATA adónemeket érintően is számos újdonságot hoz. A javaslat változtat a kisadózó vállalkozás (KATA) bevételének fogalmán, bizonyos tételek a továbbiakban nem számítanak bele az adóalany 6 milliós bevételi értékhatárába.

KIVA legfontosabb módosításai közé tartozik, hogy módosítja az adózási formához kapcsolódó alsó, és felső létszámlimitet. Megszünteti az évközben tevékenységet kezdő vállalkozásoknál az arányosítás szükségességét a mérlegfőösszeg értékhatára tekintetében, és módosítja az adóalap meghatározásának számítását, számos egyéb fontos részletszabály megváltozása mellett. A javaslat könnyítést tartalmaz az elhatárolt veszteség felhasználását illetően, és változnak az adóelőleg fizetésére vonatkozó szabályok is.  

Jelentősebb változások az Art törvényt érintően

A 2016. július 1-jétől a megbízható adózói minősítés megszerzésével összefüggésben a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében nem lesz feltétel a 3 éves működés, az általuk visszaigényelt általános forgalmi adót már 2017. január 1-jétől kell 30 napon belül kiutalni. Július 1-jétől a megbízható és a kockázatos adózói minősítés adókülönbözet nagyságához kapcsolódó feltétele esetében az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet összegét csökkenti az adózó javára megállapított összes adókülönbözet összege. 2016. július 1-jétől a kockázatos adózók köre újabb feltételek szerint bővül majd, a vállalkozások először a III. negyedévi minősítéskor kerülnek be a kockázatos adózói körbe. 

A törvényjavaslat kihirdetését követő nappal megváltozik a KOCKERD kérdőív kitöltésének elmulasztásához kapcsolódó szankció, az adózó adószámának végleges törlése tekintetében. Fontos átmeneti rendelkezés, hogy a hatályba lépést megelőzően - a kitöltött KOCKERD kérdőív benyújtásának hiánya miatt - jogerősen törölt adószámok esetében, ha az adózó megszűntnek nyilvánítását a cégbíróság még nem rendelte el, akkor 2016. december 31-ig lehet kérni az adószám törléséről szóló határozat visszavonását, bizonyos feltételekkel. 

Új ellenőrzési típusként megjelenik a feltételes adómegállapítás alapjául szolgáló tényállás megvalósulására vonatkozó ellenőrzés. A NAV-nak így külön ellenőrzésben lehetősége lesz annak vizsgálatára, hogy a feltételes adómegállapítás alapjául szolgáló tényállás megvalósult-e, és így a feltételes adómegállapítás kötelező-e az adóhatóságra. Az ellenőrzés során a NAV minden olyan okiratot bekérhet, amely a feltételes adómegállapítást tartalmazó határozatban szereplő tényállás megvalósulásához előírt volt. Az adóellenőrzés befejezését követően minden esetben kötelező az adóhatósági határozat kiadása, amely a későbbiekben köti a NAV-ot, az adózónál később lefolytatott ellenőrzések során ettől eltérni nem lehet. Ehhez az ellenőrzési típushoz kapcsolódóan is tartalmaz fontos átmeneti rendelkezést a módosító javaslat.  

2016. augusztus 1-jétől EKAER bejelentési kötelezettséggel jár, ha a nem kockázatos terméket nem útdíjköteles gépjárművel fuvarozzák, azonban a gépjármű össztömege a felrakodást követően meghaladja a 3,5 tonnát. 2016. augusztus 1-jétől abban az esetben, ha az EKAER rendszerbe bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott termék mennyiséget (esetleg üres a kamion),akkor a ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság szabható ki. Jelenleg a NAV a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmazhat, ha a fuvarozásban érintett áfa alany az EKAER számmal, valamint a fuvarozással összefüggő adatokról a nyilatkozattételt megtagadja, végrehajtási eljárás, vagy egyéb kockázati tényezők ezt indokolják.  A módosítás alapján 2016. augusztus 1-jétől a fuvarozó felelőssége lesz a hatósági zár sértetlen állapotban történő megőrizése.   

Az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési ideje 5 évről 4 évre csökken, illetve a behajthatatlan adótartozások törlésének összeghatárai is változnak. Az ingatlant terhelő jelzálog esetében a NAV az ingatlan végrehajtását mellőzheti, ha annak értékesítéséből az adóhatóság követelésének kielégítése nem várható, ilyenkor az adózó ingatlanára jelzálogjog jegyezhető be. 

2017. január 1-jétől tovább csökken az Áfa összesítő nyilatkozattal érintett számlák értékhatára. A korábbi 1 millió Ft helyett már a 100 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó számlákról is adatot kell szolgáltatni. 2017. július 1-jétől ezen adatszolgáltatás már csak a számlatömb használatával kibocsátott számlákra fog vonatkozni. 2017. január 1-jétől lehetőség van a számlázó programmal kibocsátott számlák adattartalmát illetően a NAV felé történő közvetlen adatlekérést biztosító online hozzáférés alkalmazására, 2017. július 1-jétől pedig már minden adózónak kötelező biztosítani az adóhatóság általi valós idejű hozzáférést, illetve a közvetlen adatlekérést. 

Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata-berendezések esetén már most is bejelentési kötelezettsége van az üzemeltető adózónak. 2017. január 1-től az automataberendezést automata felügyeleti egységgel (AFE) kell ellátni. Erről az adózónak rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége lesz, amelyet az adóhatóság a számlázó programokhoz hasonlóan közvetlen adatlekéréssel fog megvalósítani. 

    A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább