Mentés

IFRS szerinti beszámoló követelményei

2016. január 1-től kiterjesztésre került azon gazdálkodók köre, akik az éves beszámolójukat a jövőben IFRS alapján készíthetik el a hazai számviteli előírások helyett.

A 2015. évi CLXXVIII. törvény kibővítette a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásait, így 2016. január 1-től kiterjesztésre került azon gazdálkodók köre, akik az éves beszámolójukat a jövőben a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készíthetik el a hazai számviteli előírások helyett.

A Számviteli törvény nevesíti, hogy melyek azok a követelmények, amelyeket az áttérni kívánó gazdálkodóknak teljesíteni kell: 

  • Rendelkeznie kell egy olyan IFRS minősítéssel rendelkező  kamarai tag könyvvizsgáló által  kibocsájtott könyvvizsgálói jelentéssel, amelyet egy igazolja az áttérésre való felkészültséget.
  • Az áttérés napja az IFRS-ek szerint készült éves beszámoló első napja.
  • Az IFRS-ek használatára áttérő gazdálkodó legkésőbb az áttérés napja előtt 90 nappal bejelenti a NAV illetékes adó- és vámigazgatóságához és a KSH-hoz az áttérést, és a bejelentéshez csatolja az előzőekben említett könyvvizsgálói jelentést.
  • A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó gazdálkodók az MNB felé is kötelesek a bejelentést megtenni.

Az Sztv. úgy rendelkezik, hogy a 2016. január 1-től áttérni szándékozó gazdálkodók esetében nem az áttérés napja előtti 90 nappal kell bejelenteni ezt a szándékot, hanem ebben az első évben még 2016. január 15-ig megteheti azt a gazdálkodó. A bejelentést jelenleg a 16T201T jelű adatlap Főlapján a Változásbejelentés (2-es kód) jelölésével és a B06-od oldalon 22. rovat kitöltésével lehet megtenni, ahol közölni kell az új szabályok szerint összeállítandó beszámoló kezdő időpontját is. Ehhez a nyomtatványhoz elektronikus útón történő benyújtás esetén is csatolni kell a korábbiakban említett könyvvizsgálói jelentést is. A 2016. január 1-je utáni kezdő időpontok esetében már fennáll legalább az áttérést megelőző 90 napos határidő. 

A KSH és az MNB még jelenleg nem  jelentetett meg nyomtatványt a bejelentéssel kapcsolatban, így oda jelenleg kötetlen formában írt levélben lehet ezt megtenni, természetesen a könyvvizsgálói jelentés egy példányát itt is csatolni kell.

    A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább