Mentés

Áfatörvény – 2015. július 1-től hatályos változások

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 2015. július 1-én hatályba lépő 58/A. §-ának rendelkezései egy meghatározott adóalanyi kört, a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatást végzőket érinti.

Az új szabályzás értelmében 2015. július 1-től e tevékenységet végző társaságok időszaki elszámolású ügyleteik teljesítési időpontja nem az Áfa törvény 58. § (1) bekezdésben meghatározott fizetési határidőhöz, hanem főszabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napjához igazodik. A főszabály alól a törvény két esetkört emel ki:

  • Amennyiben mind a fizetési határidő, mind az elszámolásról kiállított számla, vagy nyugta kelte megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, az ügylet teljesítési időpontja az említett bizonylatok kibocsátásának időpontja lesz.
  • Abban az esetben, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja a fizetési határidő lesz azzal a kiegészítő megkötéssel, hogy az adót az időszak utolsó napját követő 30. napon akkor is meg kell állapítani, ha a fizetés esedékessége ezt követő időpontra esik.

Az Áfa törvény átmeneti rendelkezései értelmében a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatást végző adóalanyoknak a fent említett új szabályokat először a 2015. június 30-át követően kezdődő azon elszámolási időszakra kell alkalmazniuk, amely esetében a fizetés esedékessége szintén 2015. június 30-át követő időpontra esik.

A fentiektől függetlenül e szolgáltatáskör végzőkre is kiterjednek az Áfa törvény 58. § (3) bekezdésében foglaltak, azaz amennyiben az ügylet elszámolási időszaka tartamában meghaladja a 12 hónapot, időarányos részteljesítésként az alábbi időpontokban teljesítés történik:

  • a naptári év utolsó napján, amennyiben a könyvviteli, könyvvizsgálati vagy adótanácsadási szolgáltatás az igénybevevő külföldi székhelyéhez vagy telephelyéhez kapcsolódik legközvetlenebbül és emiatt válik az igénybevevő adóalany Áfa fizetésre kötelezetté;
  • minden egyéb esetben, a tizenkettedik hónap utolsó napján.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy az új szabályzásnak az adójogban leggyakorlottabb adóalanyok, tehát a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadói szolgáltatást végzők körében történő bevezetése csak az első lépcsőfok, melynek nagy jelentősége van abban, hogy ezen elszámolási szabályok 2016. január 1-jei általános, minden adóalany számára egységes bevezetése zökkenőmentesen történhessen meg.

    A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább