Szakértőink

dr. Fekete Zoltán Titusz, RSM Hungary, Adómenedzser, adójogász

dr. Fekete Zoltán Titusz

Adóigazgató, adójogász

Főleg adóellenőrzési területen szerzett nyolcéves adóhatósági tapasztalattal csatlakozott az RSM Hungary Zrt. adócsapatához 2010-ben, adótanácsadóként. 2012-től már adómenedzserként segíti az ügyfeleket érintő adókérdések megoldását, az RSM adócsapatának szakmai irányítását. Fő szakterülete adóhatóság előtti képviselet, az adóigazgatási eljárásokban való támogató közreműködés az adóellenőrzési és a végrehajtási eljárásokban egyaránt. Szakmai munkája kiterjed az adóügyek perképviseletét ellátó ügyvédi irodákkal való szoros együttműködésre, állásfoglalás kérések, feltételes adómegállapítási kérelmek benyújtására, illetve adójogszabályokat érintő módosítási javaslatok kidolgozására. Új adótörvények, adójogi intézkedések bevezetésekor támogatást ad a helyes jogértelmezés és a mindennapi megfelelő adózási gyakorlat kialakításában.

Telefon

dr. Fekete Zoltán Titusz bejegyzései

Alakuló mentorálás

Ahogy korábbi blogbejegyzéseinkben részletesen elemeztük, idén januártól jelentős változások zajlottak le az adóigazgatási eljárásokat érintően. Jelentős hangsúlyt kapott egy ügyfélközpontú, „adózóbarát” adóigazgatás megvalósítása, amely egyik fontos feladataként segíti az adózók jogkövető magatartását. Így a vállalkozások a gazdaság jogtudatos, produktív szereplői lehetnek, miközben az állam fiskális érdekei sem csorbulnak.

Tovább

E-papír az eseti meghatalmazottaknak NAV ellenőrzés esetén

Széles adózói kört érint, hogy a 2018. január 1-től hatályos szabályozás nem csak az adózók esetében, hanem a helyettük eljáró eseti meghatalmazottak részére is kötelezővé tette a NAV-val az elektronikus kapcsolattartást ellenőrzési ügyekben. Mivel azonban ez a nyilvántartási rendszer még fejlesztés alatt áll, így átmenetileg teljesen bizonytalanná vált a szakmai képviselet gyakorlásának mikéntje. A napokban kiadott tájékoztatás szerint az adóhatóság a dilemmát azzal oldotta fel, hogy ezen beadványokat e-Papír formában lehet benyújtani a NAV felé.

Tovább

Az új adózás rendjéről szóló törvények

Az adóigazgatás rendjének megújítása alapvetően azt célozza, hogy az adóhatóság ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtson, segítse az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében. 2018-tól az egységes kódexjellegű szabályozás helyett azonban több törvény rögzíti, hogy az egyes adózási kérdésekben az adózókat és az adóhatóságokat milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik.

Tovább

Cégkapu – letisztult hogyan regisztrálhatók a külföldi ügyvezetők

A 2018. január 1-jétől a cégek számára kötelező Cégkapu használat kapcsán tisztult a kép a külföldi ügyvezetők regisztrációja körül, már látható milyen feladatkörök vannak a Cégkapunál, illetve a még nem regisztrált, vagy a regisztrációval már rendelkező cégek hol szerezhetnek további információt a Cégkapu működéséről.

Tovább

Átgondolt vagy elnagyolt az Art kodifikáció?

Az adózás rendjének átalakítása már régóta várt változás, számos szakmai vélemény jelent meg a nyári törvénytervezetek kapcsán. Megnéztük, ezek mennyiben tükröződnek a most beterjesztett jogszabálytervezetben, mi fog fájni a cégeknek és minek örülhetnek, ha a jogszabály ebben a formában kerül elfogadásra.

Tovább

Még egyszerűbb lesz az adózás?

A Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztette az adózást, adóigazgatási eljárás rendjét érintő törvényjavaslatokat. Ezek célja az adóigazgatás egységes újraszabályozása, az ügyfélbarát adóhatóság „szolgáltatójellegének” elősegítése, az adminisztrációs terhek és a bürokrácia csökkentése úgy, hogy a költségvetés bevételi érdekei se sérüljenek. A törvénytervezetek elfogadásuk esetén 2018. január 1-től lépnek hatályba. A javaslatokat böngészve egyetérthetünk a szaktárcával, új korszak kezdődhet jövőre az adózásban: az adózó és az adóhatóság kapcsolatát érintő fontos változásokra számíthatunk!

Tovább

A határidő lejárta után nem szankcionálhat a NAV – Kúria döntés

Az adóhatósági eljárások jövőbeni menetét jelentősen befolyásoló ítéletet tett közzé a Kúria, amely az Art.-ben előírt határozathozatali határidő túllépéséhez fűz jogkövetkezményt. Döntése megerősíti, hogy a cégekre a jogszabályban meghatározott határidő leteltét követően nem szabható ki szankció – ellentétben az eddigi gyakorlattal.

Tovább

Becslés „újratöltve” az adóigazgatási rendtartás tervezetében

Az új adóigazgatási rendtartást olvasva szembetűnő a korábban elsősorban a magánszemélyeknél lefolytatott vagyonosodási vizsgálatokban, illetve a bevallást helyettesítő nyilatkozatok ellenőrzése és gazdálkodók áfaellenőrzései során használt bizonyítási módszer, a becslés meglehetősen nagyvonalú újraszabályozása.

Tovább

Mulasztási bírság – mi változik?

Az Art. változása a mulasztási bírságok területét és körét is érinti, néhány elem kikerülhet a törvényből jövőre. Megszűnhet az adószám-felfüggesztés intézménye, a tervezet ugyanakkor rögzíti a szankcióként alkalmazandó adószámtörlés eseteit és alkalmazásának részletszabályait is.

Tovább

Adóbírságok változása az Art. tervezetben

Jelentős változások életbe lépését vetíti előre az adóbírságok terén az Art. tervezete. A jogalkotó egyfelől mérsékelni tervezi a bírság mértékét, másrészt bevezeti a feltételes adóbírság intézményét.

Tovább

Változó szankciórendszer az új Art. tervezetében

Az adózás rendjéről szóló törvénytervezet számos változtatást ígér a jelenlegi szankciórendszerhez képest, mind a késedelmi pótlék, az adóbírság, mind pedig a mulasztási bírság tekintetében. A változások jelentős része a törvénytervezet megalkotásának közpolitikai céljához illeszkedik, azaz az ügyfélbarát adóhatóság koncepció megvalósítása mellett a költségvetési érdekek hatékony védelmét hivatott biztosítani.

Tovább

Megújul az adózás rendjéről szóló törvény

Most már szinte biztos, hogy jövő év elejétől változik az adóigazgatás eljárási rendjének a rendszerváltást követően kialakult rendje, legalább is, ami az egyes eljárási előírások szabályozási rendjét illeti.

Tovább

Gyarapszik a megbízható adózók száma

Több mint 200 ezer adózó élvezheti a megbízható adózói státussal járó előnyöket a NAV legfrissebb adatai alapján. Ugyanakkor a kockázatos adózói minősítést kapó vállalkozások száma is növekedett a tavalyi bázishoz képest. Érdemes tisztában lenni azzal, milyen kritériumok alapján kerülnek besorolásra negyedévente a társaságok, a szabályozás néhány pontja a jogszabályváltozás miatt módosult az elmúlt időszakban.

Tovább

Ne várja meg az adóvégrehajtást!

A NAV-on belül az utóbbi években nagyobb hangsúlyt helyeztek a végrehajtás hatékonyságának növelésére. Bár a jogszabályi háttér változatlan, a helyszíni végrehajtások számának a növelését tűzte ki célul a NAV. Az elsődleges cél az adótartozások minél előbbi behajtása, az adótartozás összegétől függő eljárások révén.

Tovább

Reklámadó update

Tegnap este kihirdetésre került a reklámadó törvény módosítása. A hatályba léptető rendelkezés alapján rövidtávon a legfontosabb részlet a reklámközzétevők számára, hogy a május 31-ig határidős, 2016-os évre vonatkozó reklámadó bevallásokat el kell mindenkinek készítenie. Azonban azok a vállalkozások, amelyek az év végi feltöltési kötelezettségüket nem a várható reklámadójuk 100%-ig teljesítették december 20-án, mától már nem kötelesek a különbözet megfizetésére.

Tovább

Reklámadó visszajár. De mennyi és hogyan?

Ha a reklámadótörvény módosítását elfogadja a parlament, az adókulcs a reklámközzétevők esetén 2017 júniusától 7,5 százalékra emelkedik. A hatályba lépő törvényből számos egyéb következmény adódik, amellyel minden reklámközzétevőknek tisztában kell lennie.

Tovább

Az adózás rendjéről szóló törvény is több ponton módosul

A május elején a parlament elé benyújtott adócsomag az adózás rendjéről szóló törvényt is érinti. A benyújtott törvényjavaslat a gazdaság fehérítésének szellemében döntő többségében érdemi módosításokat hajt végre új adókötelezettségek bevezetésével, az adóregisztrációs eljárás kapcsán egy új jogintézmény, az adófizetési biztosíték megalkotásával, a jogalkalmazást segítő egyéb rendelkezései mellett.

Tovább

Adóellenőrzések valós idejű forgalmi adatok alapján

A NAV informatikai háttérfejlesztéseinek legjelentősebb és leglátványosabb eredménye az online pénztárgépek és az EKAER-rendszer bevezetése. Az adóellenőrzések területén bekövetkezett paradigmaváltás következtében az adó- és vámhatóságok már messze tovább képesek látni az adatok egyszerű begyűjtésénél és a múltban történt gazdasági események feltárásánál.

Tovább

Rejtett gazdaság - hogyan ellenőriz a NAV 2017-ben?

A NAV 2017. évi ellenőrzési irányelvének fontos része a rejtett gazdaság feltárására irányuló ellenőrzések köre. Az adóhatósági vizsgálatok egyszerre kívánják előremozdítani a gazdaság fehérítését, az adócsalások visszaszorítását, az önkéntes jogkövetést és az adómorál javítását. Nagy szerep jut ebben a digitális platformokról érkező adatok vizsgálatának, de a foglalkoztatáshoz, jövedéki termékekhez és a vagyoni típusú adókötelezettségek teljesítéséhez fűződő ellenőrzéseknek is.

Tovább

Hogyan ellenőriz a NAV 2017-ben?

A NAV az elmúlt napokban tette közzé a 2017. évre szóló ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról szóló tájékoztatóját, érdemes elmélyedni a részletekben!

Tovább

Adózói minősítés – ne csússzon át a kockázatos körbe!

Nagy várakozás előzi meg a 2016. évi negyedik negyedéves adózói minősítések pontos számainak nyilvánosságra hozatalát. A tavaly januárban bevezetett újszerű minősítési rendszer elsősorban az adóellenőrzések során meghatározó fontosságú mind az adóhatóság, mind pedig a vállalkozások számára.

Tovább

A kockázatelemzés fejlődésének hatása az áfaellenőrzésekre

Az elmúlt évtized adóigazgatási célkitűzései között a gazdaság kifehérítése, az adócsalások számának visszaszorítása mindig kiemelt prioritást élvezett. A 2004-es EU-csatlakozásunkat követően az általános forgalmi adóban megjelenő visszaélések egyre jelentősebb károkat okoztak az állami költségvetésnek.

Tovább

Változások az adózás rendjében 2017

Az év elején életbe lépett adótörvény-módosítások közül az adózás rendjét érintő változások legfontosabb elemei, ahogy a tervezetből korábban már kiderült, elsősorban a feketegazdaság visszaszorítását, az adózó jogszabálysértési kockázatának csökkentését célozzák.

Tovább

Változások az adózás rendjében

Az Art. tervezett változásainak fontosabb elemei az adócsalások és a feketegazdaság visszaszorítását, az adózó jogszabálysértési kockázatának csökkentését célozzák, illetve érintik az adózói minősítéseket, és az adóbevallási tervezet elkészítését is.

Tovább

Társasági adó változások 2017

A Tao tv. változások elsősorban a kedvezmények körének bővítését szolgálják, ezek egy része adóalap-kedvezmény formájában, másik része adókedvezményként jelenik meg a jogszabálytervezetben.

Tovább

Az áfalevonási jog és a fiktív számlázás

A fiktív számlázás visszaszorítása méltán az egyik legfontosabb cél a NAV számára. Az ebben a körben zajló ellenőrzésekre számtalan példa adódik, fontos közös elemük, hogy minden ügyletet egyedileg, az adott eset összes körülményét is figyelembe véve kell értékelni. Ugyanakkor a fiktív számlázásos megállapításokat a gyakorlatban három nagy esetkörre lehet csoportosítani.

Tovább

Feltétel-e az árbevétel az áfalevonási joghoz?

Az állami adóhatóság (NAV) általános forgalmi adóban tett megállapításainak döntő hányadát az adólevonási jog elvitatása adja. A tapasztalatok alapján néhány tipikus helyzetet összegeztünk, amely iránymutatást nyújthat az áfa levonási jog megítélésének kérdésében.

Tovább

Adózói minősítések legújabb fejleményei

A hazai adóigazgatási gyakorlatban, a NAV és adózók együttműködésében egy valóban új időszak vette kezdetét május 1-től, amikortól a gyakorlatban is életbe lépett az adózói minősítés januártól hatályos rendje. Pár nappal az első minősítések hatályba lépését követően a NAV megkezdte a minősítések eredményéről szóló uniformizált tájékoztató levelek kiküldését.

Tovább

Sharing economy, avagy oszd meg és adózd le!

Uber-sofőrök ellen tüntető taxisok az utcán, a szállodákat és hagyományos szállásnyújtókat tömörítő civil szervezetek aggodalmairól szóló újságcikkek az elektronikus újságok hasábjain és még sorolni lehetne, hogy ez az új és félelmetes gyorsasággal terjeszkedő gazdasági szegmens milyen mélységben szántotta fel a korábbi piaci szereplők lába alatt az addig biztos talajnak látszó alapzatot.

Tovább

Változások az online pénztárgépek szabályozásában

Mint, ahogy azt a kormányzat is régóta következetesen kommunikálta, az online pénztárgépek kötelező alkalmazási körét ki kívánja szélesíteni olyan területekre, ahol annak bevezetése nem jár elviselhetetlen adminisztrációs többlettel a vállalkozások számára.

Tovább

Kemény kézzel csapott le az Európai Bizottság

Valójában már 2013 júniusában felvetődött a kérdés, hogy a tagállamok kiadnak-e olyan feltételes adómegállapodásokat amelyekben az uniós jog szerint tiltott állami támogatást nyújtanak egyes preferált cégcsoportok részére.

Tovább

Interneten értékesíti ingóságait? ADÓZNIA KELL!

Bíróságok között is nézeteltérés van A személyi jövedelemadózás egyik legkiemeltebb témája, hogy miként is kell vagy kellene adózni az interneten értékesített dolgaink után. A vonatkozó szabályok látszólag egyszerűek, az értelmezésük azonban már nem.

Tovább

A jók, a rosszak és a többiek, 2016-tól így csoportosítja az adózókat a NAV

A Törvényalkotási Bizottság 2015. november 16-án zárószavazásra terjesztette a 2016. évi adótörvény változásokat tartalmazó egységes törvényjavaslatot, melyet az Országgyűlés elfogadott. Az elfogadott javaslat többek között a cégjegyzékbe bejegyezett, valamint az áfa regisztrációval rendelkező adózók megbízható, illetve kockázatos kategóriába sorolását indítványozta.

Tovább

Vagyonosodási vizsgálat: A NAV-ot köti a törvény betűje

Ha egy vagyonosodási vizsgálatban az adóhatóság megállapítja, hogy az ellenőrzött magánszemély vagyongyarapo­dása, életvitele nincs arányban a bevallott és igazoltan megszerzett adóköteles jövedelmeivel, akkor a vagyonosodáshoz szükséges jövedelem utáni adót a magánszemély terhére megállapítja.

Tovább

Közösségi finanszírozás adózási szempontból

Már sokan hallottak az internetalapú közösségi finanszírozásról, a Crowdfunding-ról, ami egyre népszerűbb szerte a világon, sőt Magyarországon is működik közösségi finanszírozást támogató oldal. A legnagyobb Crowdfunding-oldalak közé tartozik a Kickstarter és az Indiegogo, Magyarországon a Creative Selector.

Tovább

Mi lett veled Reklámadó?

Nagy volt a várakozás, hogy miként fogja a kormány rendezni a reklámadó sorsát, hisz az nemcsak a médiapiacot érinti. Nem volt mindegy ezért, hogy milyen irányt vesz a reklámadó törvény uniós elvárásoknak megfelelő átalakítása.

Tovább

Adó alóli mentesség a termék Közösségen belüli értékesítése esetében: az adóhatósági jogalkalmazás mennyiben felel meg a bírósági gyakorlatnak

Minden érintett fejből fújja, hogy az Áfa törvény 89. § (1) bekezdése alapján az a közösségi termékértékesítés mentes az adó alól, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítást nyert, hogy az adózó által értékesített áru valóban elhagyta Magyarország területét. Az Áfa törvény a mentesség megállapításához egyetlen feltételt szab: az értékesítésnek igazoltnak kell lennie.

Tovább

Reklámadó törvény módosítás ante portas

Mindenki felkötheti a nadrágját, mert a héten nyilvánosságra került törvénytervezet alapján gyakorlatilag minden vállalkozásnak, amelynek reklám közzétételi tevékenységből bevétele származik adófizetési kötelezettsége fog keletkezni.

Tovább

Pórul járhatunk ha nem vagyunk előrelátóak! Buktatók az EKAER rendszer garancia formájában nyújtott kockázati biztosítékával

Az az adózó, aki nem felel meg az EKAER rendszerben a kockázati biztosítékhoz kapcsolódó mentességi feltételeknek, és úgy dönt, hogy a kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenysége miatti kockázati biztosítékadási kötelezettségét garancia formájában nyújtja, számos buktatóval kell szembesülnie e kötelezettsége teljesítése során.

Tovább

Mi lesz veled Reklámadó?

Nem mindegy ezért, hogy milyen irányt vesz a reklámadó törvény Uniós elvárásoknak megfelelő átalakítása. Az éves adóbevallás benyújtására kötelezettek jelenleg nem tudják, miként kell adókötelezettségüket teljesíteniük.

Tovább

Online pénztárgépek: kiterjesztik a kötelezettek körét

2015. január 1-ével újabb fejezet nyílt az online pénztárgépek történetében, hiszen ebben az évben már azon adózók sem használhatják hagyományos pénztárgépüket, amelyek korábban nem voltak kötelezettek pénztárgép használatára, vagy olyan tevékenységet folytatnak, amelyek vonatkozásában nem kötelező pénztárgép használata.

Tovább

A munkáltatói lakáscélú támogatások tapasztalatai

Lassan egy éve lesz, hogy hatályba lépett az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló NGM rendelet. Úgy gondoltam, hogy ennek apropóján, illetve azért is, mert ez a támogatási forma folyamatos és egyre növekvő népszerűségnek örvend, érdemes kicsit áttekinteni az eddigi alkalmazás során szerzett tapasztalatokat.

Tovább

2015-ös ellenőrzési irány lett az EKAER

A NAV közzétette a 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról szóló tájékoztatóját. Február elején a rövid pillanatra elérhetővé vált munkaanyag alapján már egyértelmű volt, hogy 2015-ben kiemelt feladatként szerepel az EKAER rendszerhez fűződő ellenőrzések lefolytatása.

Tovább

EKÁER kicsit másképp! Mire is jó az EKÁER rendszer?!

Mostanáig az EKAER rendszerről a NAV egyéb hatósági feladataitól és az adóellenőrzések általános metodikájától egy kicsit elkülönítetten beszéltünk. Lassan itt az idő, hogy az EKAER részletszabályainak megismerését követően tovább lépjünk és belegondoljuk abba, hogy hogyan is fogja az EKAER rendszer megváltoztatni a fuvarozással járó termékmozgatást végző vállalkozások adómorálját. Tovább az EKAER kalkulátorhoz »

Tovább

Most még könnyebben nyújthat munkáltatói lakáscélú támogatást!

A lakáscélú munkáltatói támogatás a munkavállalói juttatások nagy slágere volt a 2014-es évben, köszönhetően annak az évközi módosításnak, amely lehetővé tette (valójában csak egyszerűsítette),hogy a munkáltató adómentes támogatást nyújtson a munkavállaló már meglévő lakáshitelének törlesztéséhez vagy visszafizetéséhez.

Tovább

Megvan a pénztárgépcsere végleges határideje

Idén augusztus 31-ét követően – egy évvel az eredetileg gondolt meghosszabbított végleges határidő után – a vállalkozások már csak online pénztárgépet használhatnak, olvasható az NGM július végi közleményében.

Tovább

Időszaki elszámolású számlázás

Korábbi blogbejegyzésünkben említettük, hogy a Parlament elhalasztja az időszaki elszámolású számlák kezeléséhez kapcsolódó 2014. július 1-től tervezett változás bevezetését 2015. január 1-ig.

Tovább

Nemzetközi adóügye van? Iratbetekintési jogok és következményei!

A két hatóság közötti levelezés az EU-n belül egy megfelelően formalizált keretben, világosan lefektetett szabályok és előírások mentén történik. A hatóságok közötti kommunikáció az erre a célra létrehozott szervezeti egységek, az ún. CLO-irodák között zajlik. Magyar oldalról a NAV szervezetén belül található KKI (Központi Kapcsolattartó Iroda) végzi az összes nemzetközi megkereséssel összefüggő hatósági feladatot.

Tovább

Az e-pénztárgép-rendszer bevezetésének eredményei

Közel 85 ezer bekötött online pénztárgép, 175 milliárd forint forgalomnövekedés a kiskereskedelmi szektorban, olvasható az NGM közleményében. 2012. októberében a kormány bejelentette, hogy elektronikus pénztárgéprendszert vezet be az adóbeszedés hatékonyságának növelése végett. Azóta eltelt több mint másfél év, de a rendszer még mindig gyermekbetegségeivel küzd.

Tovább

Adószám-felfüggesztés – a szankció, ami duplán fájt

A blogbejegyzésem látszólag egy idejétmúlt, ma már hatálytalan adózási szabállyal kapcsolatos. Annak apropója, hogy mégis fontosnak tartom megosztani gondolataimat, az, hogy idealista módon hiszek abban, hogy egy megfelelően működő kapcsolatrendszerben, ahol az adóhatóság és az adózók nem ellenfélként, sőt ellenségként tekintenének egymásra, az adózás nem lenne historikus gyökerekkel megáldott macska-egér játék.

Tovább

Valóban újabb haladék a pénztárgépek cseréjére?

A NAV tegnap frissítette azt a pénteki közleményét, miszerint az adóhatóság nem fogja szankcionálni, ha a hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet használó adózók augusztus 31-ig nem rendelik meg az új pénztárgépeket, de eddig az időpontig a cseréhez szükséges regisztrációt (azaz akár augusztus 31-e 23:59-ig!) elvégzik.

Tovább

Mikor kötelező az adóképviselet adóügyekben?

Az adóképviselet célja és lényege, hogy az adóképviselő az adózó helyett teljes körűen eljárva, vagy csak az adózót segítve eljárási cselekményeket végez annak érdekében, hogy az adózó jogai maradéktalanul érvényesüljenek.

Tovább

A pénzügyi képviselő, mint adójogi képviselő

Ez lehet törvényes képviselet, amikor is a cégjegyzésre jogosultak járnak el az adóeljárás során, vagy pedig eseti, illetve állandó meghatalmazáson alapuló képviselet. Az állandó meghatalmazáson alapuló képviselet egyik speciális formája a pénzügyi képviselet.

Tovább

Mi is az adóképviselet, ki lehet adójogi képviselő?

Gyakorlati oldalról nézve: az adóeljárásokban a képviselő nemcsak eljárási segítséget nyújt, hanem az adóhatóság előtti megjelenésnél sokkal összetettebb, az általa képviselt ügy érdemi lefolyására is kiható feladatokat lát el. Fontos kiemelni, hogy mindig a megbízó, azaz az adózó döntése, hogy az adójogi képviselőnek mire ad és mire nem ad felhatalmazást.

Tovább

Távolléti díj: újabb módosítás a láthatáron

Ahogy arról blogunkon korábban már beszámoltunk, heves vitát gerjesztett a távolléti díj számításának új módja, amelynek eredményeként előfordulhatott, hogy a munkavállalóknak a havi bérétől eltérő összeget kellett volna számfejteni a szabadságuk idejére.

Tovább

Bizonytalan adójogi helyzetek, avagy mennyi idő van a visszaigényelt adó kiutalására?

A 2012. november 13-i bejegyzésemben írtam a bizonytalan adójogi helyzetről, és ebben említést tettem arról is, hogy számos olyan jogszabályi előírás van ma hatályban, amelyek értelmezése és gyakorlati alkalmazása is bizonytalanságokat okoz az adóalanyok számára. Hogy ne csak az általánosság szintjén álljon ez a kijelentésem, az elkövetkező időszakban néhány példán keresztül megpróbálom szemléltetni azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek „elgondolkodtatóak” a mindennapi jogalkalmazás során.

Tovább

Gépkocsibérlet: levonható az áfa, de csak pontos kimutatás vállalásával

Kedvezőbbé vált a bérelt vagy lízingelt személygépkocsikra vonatkozó szabályozás, és már van lehetőség az e költségekre háruló áfa levonására. E könnyebbségnek azonban ára is van: áfalevonás esetén precíz kimutatást kell készíteni az érintett gépjárművek használatáról, míg levonási szándék nélkül erre nincs szükség.

Tovább

Visszamenőleges adócsökkentési lehetőség: egyre jobban szorít a határidő

Még mindig nem késtek el korábban túlfizetett társasági adójuk visszaigénylésével azok a cégek, akik tavalyi bírósági ítéletekre hivatkozva kérnék a helyi iparűzési adó (hipa) levonását 2006-os adókötelezettségükből. Ezt a lehetőséget tavasszal mi vittük be a köztudatba, és azóta számtalan visszajelzést kaptunk arról, hogy sok cég vette fontolóra e jogorvoslati lehetőséget. Igaz, arról nekünk sincs kimutatásunk, pontosan hányan és milyen összegben kérelmezték a visszamenőleges hatályú korrekciót.

Tovább

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Tovább az EKHO kalkulátorhoz » Az ekho szerinti adózást ma még csak a törvényben említett foglalkozásokat végző magánszemélyek választhatják azon bevételeikre, amelyek munkaviszonyban, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként illetik meg őket. További feltétel, hogy a magánszemély kizárólag a foglalkozása szerinti tevékenységet folytasson, vagy vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján jusson ilyen bevételhez.

Tovább

Üzleti és egyéb célú ingatlan vásárlása, öröklése és ajándékozása: jogszabály-áttekintő és kalkulátor

Tovább a legfrissebb alap ingatlan kalkulátorhoz » Kalkulátorunkkal könnyen kiszámolhatja, mekkora illetéket kell lerónia nem lakáscélú ingatlan, telek, termőföld megvásárlása, öröklése vagy ajándékozása esetén. Ezeknél az ügyleteknél számos olyan részletszabály van, amit mindenképpen figyelembe kell vennie: ezek áttekintésében segít alábbi összeállításunk.

Tovább

Gépjárművek vagyonszerzési illetéke: számolja ki kalkulátorunkkal!

Tovább a gépjármű illeték kalkulátorhoz » Új motor vagy autó vásárlásakor ma már természetes, hogy nem csak azt nézzük meg, mennyibe kerül az átírás költsége vagy mekkora a jármű fogyasztása (a mai benzin és gázolaj árak mellett ez természetes is),hanem azt is, mekkora illetéket kell befizetnünk utána.

Tovább

Evakalkulátor – már a nyugdíjasok is kiszámolhatják adójukat

Eva kalkulátor 2014 – nyugdíj mellett evazóknak » Evakalkulátorunk elérhetővé tételekor, tavaly év végén sokan fordultak  hozzánk azzal a kéréssel, hogy tegyünk közzé egy olyan alkalmazást is, amely az evázók harmadik körét, a nyugdíj mellett, úgynevezett kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók adózását mutatja be. A cél, hogy kiderüljön, számukra érdemes-e 2012-ben is evázni, vagy sem?

Tovább

Eva kalkulátor – 36 órás munkaviszony mellett evazók is kiszámolhatják adójukat

Eva kalkulátor 2014 – 36 órás munkaviszony mellett evazóknak! » Evakalkulátorunk elérhetővé tételekor, tavaly év végén már tudtuk, hogy rövid időn belül ki kell alakítanunk az alkalmazás 36 órás munkaviszony melletti vállalkozói modellre vonatkozó változatát is. A nagy érdeklődés visszaigazolta eredeti elképzelésünket, mert több ezren használták a kalkulátorunkat annak érdekében, hogy eldöntsék, érdemes-e nekik 2012-ben is evázni, vagy sem?

Tovább

Eva-kalkulátor 2012

Frissebb kalkulátor! 2014. évi EVA kalkulátorunkkal kiszámolhatja mekkora költségek terhelik » Nagy kérdőjel övezte az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) sorsát tavaly év végén: a kormány latolgatta az adónem megszüntetését, végül azonban annak szigorítása mellett döntött. Így év vége előtt mindenki lázasan számolgatásba kezdett, vajon megéri-e még maradni az eva hatálya alatt. Az adózók döntését az RSM DTM evakalkulátorral igyekezett megkönnyíteni. Mivel azonban az eva-szabályok azóta is jelentősen módosultak, az első negyedév végén érdemes újra kiszámolni, hogy mekkora fizetési kötelezettséget eredményez az eva az első negyedéves bevételek ismeretében. Ehhez nyújt segítséget friss, 2012-es evakalkulátorunk.

Tovább

Kutatás vagy csak Kutat ás? – szigorítások a K+F elszámolások körül

Egy adóhatósági tájékoztató szerint az innovációs járulék ellenőrzése során számos megállapítás született, tipikusan a megrendelt, de a K+F tevékenységet nélkülöző tanulmányok készítése kapcsán, ezek ugyanis valójában csak az internetről, újságcikkekből összeollózott „tanulmányok” voltak, amelyeknek nem sok közük volt a valós K+F tevékenységekhez. Azt azonban az adóhatóság is elismerte, hogy a K+F tartalmának megítélése sokszor kihívások elé állította mind az adózókat, mind pedig a revizorokat.

Tovább

Változás a fizetési könnyítési kérelmek benyújtásának rendjében

2012. január 1-jétől valamennyi, a bevallási és az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózó köteles a fizetési könnyítési kérelmét is elektronikus úton benyújtani az adóhatósághoz. Ami korábban csak törvényi lehetőség volt, mostanra már törvény által előírt kötelezettség lett. A jogszabályváltozáshoz fűzött jogalkotói indokolás tömören csak annyit mond a változásról, hogy „az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózók esetében nem túlzott elvárás, hogy a fizetési kedvezményre irányuló kérelmeiket is elektronikus úton nyújtsák be, megkönnyítve ezáltal a kérelmek kezelését”. A jogalkotói szándék egyértelmű: egyszerűsíteni a fizetési könnyítési kérelmek hatósági feladatait.

Tovább

Munkába járás költségtérítéssel

Közismert tény, hogy a magyar társadalom munkaerő-piaci mobilitása igen alacsony. Nagyon kevesen készek feladni megszokott életüket és lakókörnyezetüket annak érdekében, hogy munkát, vagy egyszerűen csak jobb állást találjanak maguknak. Ebben azonban az uniós csatlakozás, illetve a munkaerő szabad áramlását gátló akadályok lebontása hozott némi változást. Ennek köszönhetően sokan külföldön próbálnak boldogulni, ám a többség – a nem annyira fiatal, kalandvágyó, független, keresett szakmával rendelkező munkavállalók tábora – maradt és maradni is fog.  Nemcsak az ország, hanem a város, község határain belül. És ha az élet úgy hozza, inkább választják a sokszor kényelmetlen napi ingázást, mint a költözést.

Tovább

Adminisztrációs túlzások az adóbevallásban

Sokunkban él az emléke annak az időszaknak, amikor a személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának utolsó napján össznépi program volt a bevallások feladása miatti postai sorban állás. Aztán jött az elektronikus világ, és egyre többen döntöttek és döntenek úgy, hogy azon túl, hogy az ABEV program használatával töltik ki a bevallásukat, megspórolják maguknak a sorban állás kényelmetlenségét is, és az otthon édes melegéből egy klikkeléssel teljesítik kötelezettségüket.

Tovább

Paradigmaváltás a természetben adott juttatások gyakorlatában

Egyéb jövedelem jogcímen köteles a magánszemély az adót megfizetni, ha olyan vállalkozástól kap ajándékot, amellyel egyébként semmilyen jogviszonyban nem áll. Mivel a vállalkozás a természetben adott juttatásából nem tud adóelőleget levonni, a magánszemély a juttatás negyedévét követően köteles a 10 000 Ft-ot meghaladó összegű le nem vont adóelőleget az adóhatóságnak megfizetni, majd az adóévi bevallásában az adót bevallani. A korábban teljesen ingyenesen kapott juttatással szemben a 2011-től hatályos szabályok szerint a magánszemély nemhogy ingyenesen gyarapodna, még neki kell megfizetnie az adót, annak minden adminisztrációs nyűgével együtt. Tényleg ez maradt az egyetlen út, vagy létezik a magánszemélyeket továbbra is (meg)kímélő juttatási konstrukció?

Tovább

Társaságiadó-alap: amire ugrik a revizor

Költség csak akkor érvényesíthető a társasági adó alapjának meghatározásakor, ha összefüggésben áll a vállalkozási tevékenységgel. Az elvben egyértelmű szabály a gyakorlattal nem mindig egyezik meg. Bejegyzésemből kiderül, hogy mire kell odafigyelnünk!

Tovább

Csak az hibázik, aki dolgozik

Az önadózás elvére épülő adóigazgatás rendszerében az adóalanyok maguk vallják be, hogy szerintük mennyi az annyi; azaz van-e fizetési kötelezettségük vagy nincs. Az Állam ellenőrző hatósága pedig a vallott adatokat vagy elhiszi, vagy nem, vagy ellenőrzi, vagy nem. A rendszer több mint két évtizede működik.

Tovább
Honlapunk működése során sütiket használunk annak érdekében, hogy az egyes funkciók az oldal látogatóinak számára is kényelmesebben elérhetőek legyenek, illetve honlapunk használatáról statisztikai adatokat kaphassunk. A honlapunk használatára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatása biztosítja számunkra. A statisztikai adatok nem alkalmasak arra, hogy az oldal látogatóit beazonosítsuk, róluk bármilyen személyes adatot rögzítsünk. A felhasználói szokásokról kapott kép sem az egyénre, hanem az oldalra látogatók összességére vonatkozóan tartalmaz információkat. A hozzájárulás mérlegelése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik az alkalmazásával jobban átláthatjuk, hogy mi érdekli a holnapunkra látogatókat és ennek köszönhetően olyan anyagokat tudunk feltölteni, amelyek várhatóan nagyobb érdeklődésre tartanak számot. A sütik engedélyezése esetén a Google a felkeresett honlapok alapján olyan hirdetéseket jeleníthet meg, amely számot tarthat az Ön érdeklődésére. A sütikkel átadott információk ebben az estben sem tartalmaznak semmilyen személyes adatot. A sütik alkalmazásával kapcsolatban az Ön által használt böngésző Súgó menüje további információkat tartalmaz. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt tudja elolvasni. Tovább