szja (személyi jövedelemadó)

Az szja természetes személyek belföldön megszerzett éves jövedelme után fizetendő adó. Személyi jövedelemadó bevallása és megfizetése:

 • főszabály szerint önadózással kell megállapítani, kivéve, ha kifizető állapítja meg
 • egyéni vállalkozók esetén a bevallási határidő a következő év február 25.
 • magánszemélyeknél a bevallási  határidő következő év május 20.
 • ha a magánszemély egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy csak bevallási kötelezettség alá nem eső bevételt szerzett, akkor nem kell az adót megállapítania
 • nem kell bevallani:
 1. a jövedelem kiszámításánál figyelembe nem vett bevételt (tájékoztató adatként be kell vallani a nemzetközi egyezmény alapján Magyarországon mentes jövedelmet, amennyiben a magánszemély más okból is köteles bevallás benyújtására)
 2. az  ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételt, ha annak mértéke nem haladta meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított  összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot,
 3. ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származó bevételt, ha abból jövedelem nem keletkezik;
 4. azt a bevételt, mely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett;
 5. azt a bevételt, amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;
 6. azt a bevételt, amely pénzbeli nyereménynek [76. § (2) bekezdés] minősül;
 7. amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható;
 8. amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább