reklámadó mértéke

Az adóalap (az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel)

  • 100 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
  • 100 millió Ft-ot meghaladó része után 7,5 százalék.

A megrendelő által fizetendő reklámadó mértéke (amennyiben a reklám közzétevője nem szerepel az állami adóhatóság nyilvántartásában, és nyilatkozattételi kötelezettségének sem tesz eleget) a reklámadó-kötelezettség alá eső havi szinten összesített reklámköltései 2,5 millió forintot meghaladó része után 5 százalék.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább