Facebook image

munkavállaló kártérítési felelőssége

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt főszabályként abban az esetben köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. E feltételek fennállását, a kárt, valamint a magatartás és a kár közötti okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

A kártérítés mértéke az általános szabályok értelmében nem haladhatja meg a munkavállaló 4 havi távolléti díjának összegét (a havi távolléti díj havibér esetén főszabályként megegyezik az alapbérrel). Szándékos vagy súlyos gondatlan károkozás esetén azonban a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

Nem kell azonban megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, illetve, amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó speciális szabályozást a Munka Törvénykönyve tartalmazza.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER