munkáltató kártérítési felelőssége

A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy, ha a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

Minek a megtérítését lehet követelni?

  • elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér és bizonyos rendszeres juttatások), 
  • dologi kár,  
  • a sérelemmel, illetve ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt költségek,
  • nem vagyoni kár.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább