kötbér

A kötelezett kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, kivéve ha kimenti  magát. A kötbér kizárólag írásban köthető ki.

A jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett szerződéskötéséből kára származott-e. Ha a kár nagyobb, mint a kötbér, természetesen a teljes kár érvényesíthető. Kötbér után kamatot érvényesen kikötni nem lehet, azonban az esedékessé vált kötbér után a kötelezett késedelmi kamatot köteles fizetni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

Feliratkozom
 Tovább