környezetvédelmi termékdíj bevallása

A környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett a NAV-hoz elektronikus úton negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. Ettől eltérően a termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét.

A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömegadatokat pedig - két tizedesjegy pontossággal - kilogrammban tünteti fel. A kötelezettet - főszabály szerint - a tárgyév negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg-megállapítási, -bevallási és -megfizetési kötelezettség terheli. A termékdíjelőleg mértéke a tárgyév első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80 százaléka , amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is. 

 Ezen termékdíjelőleget a harmadik negyedévre vonatkozó díjkötelezettséggel együtt kell bevallani. A termékdíjelőleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli, illetve annak számlán tartásáról, vagy átvezetéséről rendelkezik. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább