KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója)

A KATA alanya lehet választása alapján:

 • az egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég, valamint
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság (kkt.),
 • betéti társaság (bt.),
 • valamint 2018-tól az ügyvédi iroda.

A KATA szerinti adózás választása bármikor megtehető. E bejelentéssel egyidejűleg kisadózóként legalább egy magánszemély adatait is be kell jelenteni. Nem választhatja ezt az adózási formát az előzőekben felsoroltak közül - többek között - az a vállalkozás, amely saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerez.

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózóként bejelentett magánszemély után havi 50 000 (vagy választása szerint, magasabb tb-ellátási alapra való jogosultság igénylése miatt 75 000) forint tételes adót fizet. 

A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő bejelentett kisadózó után (pl.: akinek heti 36 órás vagy azt meghaladó munkaviszonya van, öregségi nyugdíjas, külföldön biztosítottnak minősül, más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó) havi 25 000 forint tételes adót fizet. A tételes adót minden kisadózóként bejelentett személy után külön-külön meg kell fizetni. Az adófizetési-kötelezettség csak 12 millió forintig teljesíthető az 50 vagy 75 000, illetve 25 000 forintos tételes adó megfizetésével. Azon kisadózó vállalkozás, mely a naptári év minden hónapjára köteles tételes adót is fizetni, a bevételének 12 millió forint feletti része után 40 százalékos mértékű adót kell is köteles fizetni. Ellenkező esetben az adózó bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 500 000 forint szorzatát meghaladó része után köteles 40 százalékos mértékű adót fizetni. A tételes adót havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

A tételes adó megfizetésével az adóalany mentesül a

 • társaságiadó-,
 • a személyijövedelemadó-,
 • szociális hozzájárulásiadó-,
 • egészségbiztosítási járulék-,
 • nyugdíjjárulék-,
 • munkaerő-piaci járulék-,
 • egészségügyi hozzájárulás- és a
 • szakképzési hozzájárulás-

fizetési kötelezettség alól. Abban az esetben, ha az adóalany naptári évben ugyanazon partnerétől 1 millió forintot meghaladó bevételt szerez, a NAV adóellenőrzés lefolytatásakor vélelmezi, hogy a kisadózó vállalkozás és szerződéses partnere között adójogilag munkaviszony jött létre. Ezt a törvényi vélelmet a kisadózó megdöntheti a törvényben felsorolt bizonyítékok közül legalább kettő fennállásának bizonyításával. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

Feliratkozom
 Tovább