Facebook image

KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója)

A KATA alanya lehet választása alapján:

 • az egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég, valamint
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság (kkt.),
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság (bt.),
 • valamint 2018-tól az ügyvédi iroda.

A KATA szerinti adózás választása bármikor megtehető. E bejelentéssel egyidejűleg kisadózóként legalább egy magánszemély adatait is be kell jelenteni. Nem választhatja ezt az adózási formát az előzőekben felsoroltak közül - többek között - az a vállalkozás, amely saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózóként bejelentett magánszemély után havi 50 000 (vagy választása szerint, magasabb tb-ellátási alapra való jogosultság igénylése miatt 75 000) forint tételes adót fizet. 

A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő bejelentett kisadózó után (pl.: akinek heti 36 órás vagy azt meghaladó munkaviszonya van, öregségi nyugdíjas, külföldön biztosítottnak minősül, más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó) havi 25 000 forint tételes adót fizet. A tételes adót minden kisadózóként bejelentett személy után külön-külön meg kell fizetni. Az adófizetési-kötelezettség csak 12 millió forintig teljesíthető az 50 vagy 75 000, illetve 25 000 forintos tételes adó megfizetésével. Azon kisadózó vállalkozás, mely a naptári év minden hónapjára köteles tételes adót is fizetni, a bevételének 12 millió forint feletti része után 40 százalékos mértékű adót kell is köteles fizetni. Ellenkező esetben az adózó bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzatát meghaladó része után köteles 40 százalékos mértékű adót fizetni. A tételes adót havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A 12 millió Ft-os értékhatár átlépése miatt felmerülő 40%-os mértékű adót a tárgyévet követő év február 25-ig kell megfizetnie a kisadózó vállalkozásnak.

2021-től 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben is, ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Amennyiben egy kisadózó vállalkozás kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi kifizetőtől szerez bevételt, e bevétel 71,42% után merül fel a 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség. Ezekben az esetben a 40%-os mértékű adót a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig szükséges megfizetni.

Szintén 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség merül fel abban az esetben is, ha egy Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanannak a kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt juttat. A 40%-os mértékű adó alapja a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű juttatás, az adót az értékhatár átlépésének hónapját követő hó 12. napjáig kell megfizetni.

A 12 millió Ft-os értékhatár számításakor azonban figyelmen kívül hagyandó az olyan bevétel, mely után 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség áll fenn.

A tételes adó megfizetésével az adóalany mentesül a

 • vállalkozói személyijövedelemadó-.
 • vállalkozói osztalékalapu utáni adó vagy átalányadó-,
 • a személyijövedelemadó és járulékok-,
 • szociális hozzájárulásiadó-,
 • egészségbiztosítási járulék-,
 • nyugdíjjárulék-,
 • munkaerő-piaci járulék-,
 • egészségügyi hozzájárulás- és a
 • szakképzési hozzájárulás-

fizetési kötelezettség alól. Abban az esetben, ha az adóalany naptári évben ugyanazon partnerétől 1 millió forintot meghaladó bevételt szerez, a NAV adóellenőrzés lefolytatásakor vélelmezi, hogy a kisadózó vállalkozás és szerződéses partnere között adójogilag munkaviszony jött létre. Ezt a törvényi vélelmet a kisadózó megdöntheti a törvényben felsorolt bizonyítékok közül legalább kettő fennállásának bizonyításával. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER