hitelintézetek járadéka

A hitelintézetek járadéka 2017. január 1-től eltörlésre került.  [Hatályon kívül helyezte: 2016. évi LXVI. törvény 105. § (1) 1. Hatálytalan: 2017. I. 1-től.]

A hitelintézetek hitelintézeti járadék fizetésére is kötelezettek. A hitelintézetek az állami kamattámogatással, kamat-kiegészítéssel érintett hitelállományuk alapján az állammal szembeni kamatkülönbözet fizetési kötelezettséggel csökkentett kamat és kamatjellegű bevételük után 5 százalék mértékű járadékot kötelesek fizetni a központi költségvetésbe.

A hitelintézetek a negyedévet követő hónap 12-ig, illetve az utolsó negyedév 20. napjáig járadékelőleget kötelesek fizetni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább