EKAER biztosítékadási kötelezettség

Az EKAER rendszerben a kockázatos termékek közúti fuvarozásához kockázati biztosíték fizetési kötelezettség kapcsolódik belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzés, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén. 

A kockázati biztosíték mértéke az elmúlt 45 napban EKAER bejelentéssel érintett kockázatos termékek nettó értékének 15 százaléka.

Az az adózó, aki első alkalommal kezd EKAER kötelezettséggel járó tevékenység végzésébe, vagy a tárgyévben és azt megelőző két évben nem végzett EKAER köteles tevékenységet, vagy ezen időszakban bármikor adószám felfüggesztés alatt állt, az EKAER bejelentéssel érintett közösségi termékbeszerzései és belföldi fuvarozásos ügyletei kapcsán a termékek (kockázatos és nem kockázatos termékek egyaránt) adó nélküli értékének 15 százalékát köteles biztosítékként nyújtani az első 180 napban tett bejelentések vonatkozásában, illetve ha az hosszabb ideig tart, akkor az első tíz EKAER szám igénylés kapcsán.

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól aki nem minősül új kötelezettnek és

  • legalább két éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
  • stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség alóli mentességét engedélyezte.

A mentesség feltételeinek fennállását a NAV folyamatosan vizsgálja. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább