EKAER-bejelentés

Az EKAER bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a feladó és a címzett adatait (név és adóazonosító szám);
 • a kockázatos termék kirakodási címén található ingatlant jogszerűen használó vállalkozás, mint címzett adatait (név és adóazonosító szám, amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel);
 •  a felrakodás és a kirakodás címét;
 • az EKAER számhoz kapcsolódó termékek:
  - általános megnevezését;
  - VTSZ számát (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig);
  - bruttó tömegét (kg-ban);
  - kockázatos termék esetében az adó nélküli ellenértékét (termékbeszerzés és termékértékesítés esetén),illetve adó nélküli beszerzési árát, vagy előállítási értékét (egyéb célú fuvarozás esetén);
  - veszélyes termék esetén a veszélyes áru azonosító számát (UN szám);
  - adózó döntésétől függően a cikkszámot is;
 • a fuvarozás indokát (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél);
 • a gépjármű forgalmi rendszámát (a rendszám megadása az EKAER szám megállapításához nem szükséges, azonban a felrakodás megkezdéséig meg kell adni);
 • a kombinált, intermodális fuvarozás jelölése (kombinált fuvarozás olyan intermodális szállítás, amelynek során a fuvarozási távolság túlnyomó részét vasúttal, belvízi hajózással vagy rövid tengeri hajózással bonyolítják le és a közúti el- és felfuvarozási távolság a lehető legkisebb).

A tömeg/értékadatok esetében a NAV a tényleges adattól mért legfeljebb 10 százalékos eltérés esetén még nem szankcionálhat, a bejelentettet valós adatnak kell tekintenie. A bejelentés alapján a NAV nyilvántartásba veszi ezen adatokat az EKAER rendszerben. Ezt követően a fuvarozás jellegétől függően még egy adatot kell bejelenteni a NAV felé:

 • magyarországi kirakodási (átvételi) helyre való fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját (melyre az Európai Unió más tagállamából irányuló fuvarozás esetén a címzett, míg belföldi szállítás esetén a feladó és 2015. április 1-jétől a nem kockázatos termék címzett általi fuvaroz(tat)ása esetén a címzett kötelezettsége),amelyre a gépjármű kirakodási címre érkezését követő 3 munkanapon belül van lehetőség;
 • az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontját, több felrakodási cím esetén az első címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja (erre a feladó kötelezett).

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább