egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozik:

  • a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka,
  • az alkalmi munka,
  • a filmipari statiszták foglalkoztatása.

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

  • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
  • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
  • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3 000 forint.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra a Munka törvénykönyv szabályait – az Efo. tv-ben meghatározott eltérésekkel-, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább