Facebook image

bírság

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhatóság által alkalmazható bírság szankcióknak három fajtája: 

  • az adóbírság, 
  • a mulasztási bírság és 
  • az eljárási bírság. 

Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány (az adózó terhére megállapított adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették),illetve jogosulatlan igénylés ötven százaléka.

Az adóbírság mértéke az adóhiány, illetve jogosulatlan igénylés kétszáz százaléka, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállításával, felhasználásával, illetve a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

 Mulasztási bírság valamely adókötelezettség vétkes megszegése esetén szabható ki a törvény által nevesített esetekben. A mulasztási bírság maximális mértéke esetenként eltérő mértékben került meghatározásra. 

Az adóigazgatási eljárás akadályozása esetén (megjelenési, nyilatkozattételi, iratrendezési közlezettség elmulasztása, tanúvallomás jogosulatlan megtagadása) az adózó és más személy eljárási bírság szabható ki.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER