bírság

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhatóság által alkalmazható szankciók két fajtája:

  • az adóbírság és
  • a mulasztási bírság.

Adóbírság az adóhiány (az adózó terhére megállapított adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették) után szabható ki, amelynek általános mértéke 50 százalék. Az adóbírság mértéke az adóhiány 200 százaléka, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

Mulasztási bírság valamely adókötelezettség vétkes megszegése esetén szabható ki a törvény által nevesített esetekben. A mulasztási bírság maximális mértéke esetenként eltérő mértékben került meghatározásra.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább