beszámoló megőrzési ideje

Az üzleti évről készült beszámoló és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat, leltár, értékelés esetében a megőrzési kötelezettség 10 éves időtartamra terjed ki.

Ettől eltérően az adózónak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (pl. főkönyvi kartonok) legalább 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon kell megőriznie.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább